Rektors Velkomst

På Niels Steensens Gymnasium vil vi gerne give eleverne de bedste faglige og personlige forudsætninger for deres videre liv. Eleverne skal være forberedt på at vælge og leve deres videre liv med både hjerte og hjerne. Vi ønsker, at vores elever træffer bevidste og reflekterede valg, og at de senere i livet ønsker at bruge deres evner til gavn for samfundet – både lokalt og globalt.

Den internationale dimension er en vigtig del af Niels Steensens Gymnasiums profil. Vi vil gerne bibringe vores elever internationalt udsyn samt respekt og forståelse for andre kulturer og religioner. Det gør vi ved at give eleverne mulighed for at møde det internationale både her på skolen og udenfor. De møder den internationale dimension i undervisningen, men også ved at møde lærere og andet personale fra mange forskellige lande. Desuden kommer vores elever med mange forskellige nationale, religiøse og kulturelle baggrunde, hvilket betyder, at eleverne lærer at respektere og anerkende forskellighed. I løbet af årene på NSG får vores elever mulighed for at besøge nogle af vores partnerskoler i England, Spanien, Tyskland, Frankrig, USA og Kina.

På NSG har vi valgt at give eleverne de bedste forudsætninger for kulturmødet med Kina, som spiller en stadig større rolle i Danmark og på verdensplan. Derfor har alle elever i 6. og 7. klasse samt G10 kinesisk, og faget er valgfag og studieretningsfag i 8. og 9. klasse samt i gymnasiet. Niels Steensens Gymnasium samarbejder med Confucius Instituttet på Copenhagen Business School. Gennem dette samarbejde har NSG som den eneste skole i Storkøbenhavn fået et Confucius Classroom, som er et projekt, hvor skolen får tilført ekstra midler og muligheder i forbindelse med vores kinesiskundervisning.  Vores elever deltager i forlængelse deraf i en lang række aktiviteter og rejser.

Skolen lægger stor vægt på at give eleverne en solid faglig ballast inden for de naturvidenskabelige fag. Undervisningen foregår i moderne, veludstyrede faglokaler, og en stor del af undervisningen tager udgangspunkt i arbejde med forsøg og øvelser. Der er også en del ud af huset aktiviteter med besøg på bl.a. DTU, Københavns Universitet og forskellige virksomheder.

Idræt har en stor plads på skolen. Årligt er der en række idrætsaktiviteter på tværs af klasser og årgange, bl.a. jule-volleystævne og skolens motionsdag i Dyrehaven.  I erkendelse af hvor vigtig motion er både for sundhed og indlæringsevne, tilbyder skolen eleverne i G10 og gymnasiet deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter to morgener om ugen i store dele af skoleåret.

Et særligt kendetegn ved skolen er, at der er et stærkt fællesskab mellem eleverne. Eleverne kender og har det godt med hinanden på tværs af klasser og årgange. Dette skyldes bl.a. de mange tværgående aktiviteter – idrætsarrangementer, fester, studieture og ikke mindst det årlige NSGshow. Her arbejder op mod 100 elever fra 8. klasse til 3.g hvert år på at få skabt en fantastisk forestilling.

Niels Steensens Gymnasium er en katolsk privatskole med ca. 700 elever fra 6. klasse til og 3.g. Skolen er en del af et verdensomspændende netværk af jesuiterskoler med over 2 mio. elever fordelt på universiteter, gymnasier og grundskoler i 69 lande. Alle er kendetegnet ved høj faglighed og uddannelse af reflekterende elever med omsorg for andre. Dette sætter vi også højt på Niels Steensens Gymnasium. Samtidig er vi en skole, som med glæde tager imod alle uafhængigt af religiøst ståsted (ca. 15-20 % af vores elever er katolikker).

På Niels Steensens Gymnasium vil vi, uden at være missionerende, understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er og hvilke værdier, de vil lægge til grund for deres liv. Det arbejder vi med i den daglige undervisning og gennem de obligatoriske retræter. Alle skolens klasser tager hvert år på en to dages tur til et retrætecenter i Hølkerup i Odsherred. Her får eleverne ro til sammen med deres kammerater at fordybe sig og reflektere over forskellige emner af relevans for deres klassetrin fx venskab, kærlighed, fællesskab, konflikter og fremtidige uddannelsesmuligheder. Skolen har fået meget positive tilbagemeldinger på disse retræter, som udover at skabe rum for refleksion også styrker sammenholdet i klasserne. Derfor er det noget, både skolen og eleverne prioriterer meget højt.

Niels Steensens Gymnasium er opkaldt efter den store danske anatom, geolog og katolske biskop, Niels Steensen (1638-1686). Han var med til at grundlægge den moderne geologi og opdagede som den første, at hjertet er en muskel. På NSG er vi stolte over at have denne store dansker som vores forbillede, og håber at vores elever finder inspiration i de ord, Niels Steensen indledte en forelæsning med på Københavns Anatomiske Teater i 1673:

Skønt er det, vi ser
skønnere det, vi forstår
men langt det skønneste er det, vi ikke forstår

Vi håber at kunne bibringe vores elever samme glæde ved faglig fordybelse og forskning, som Niels Steensen besad.

Vi opretter hvert år nye klasser på 6., 7., 8. og 10. klassetrin (G10) samt i gymnasiet.

Lise Baadsgaard Jepsen,
Rektor