Kompetencestrategien på NSG 2013-16

Niels Steensens Gymnasiums kompetencestrategi skal understøtte skolens indsatsområder og værdier.

Niels Steensens Gymnasium støtter alle ansatte i til stadighed at forbedre deres kompetencer og udviklingspotentialer til gavn for dem selv og skolen. Det er en del af NSG’s værdigrundlag at søge at øge arbejdsglæden og selvværdet hos medarbejderne bl.a. gennem mulighed for faglig og personlig udvikling. Dette kan ske ved, at de ansatte deltager i efter- og videreuddannelse internt og eksternt med henblik på, at de ansatte vedligeholder og udbygger deres kompetencer i samspil med institutionens nuværende og kommende behov.

Formål

Kompetencestrategien/politikken har til formål at sikre, at alle skolens medarbejder er fagligt og personligt kompetente til at kunne bidrage til opfyldelse af kravene i love og bekendtgørelser, samt skolens overordnede visioner og værdigrundlag.

Indsatsområder 2013-2016

I skoleårene 2013-2016 prioriterer Niels Steensens Gymnasium efteruddannelsesaktiviteter og anden kompetenceudvikling, som især sigter på:

  • at styrke lærernes pædagogiske kompetencer generelt
  • at styrke lærernes IT pædagogiske kompetencer
  • at styrke lærernes kompetencer inden for jesuiterskolernes særlige dannelsessyn og pædagogik

Handlingsplan for kompetenceudviklingen

Skolen afsætter timer og midler til kompetenceudvikling inden for indsatsområderne.
Derudover er der søgt om og bevilliget 150.000 kroner fra Kompetencefonden og Uddannelsesfonden til udgifter i forbindelse med grundskolelærernes kompetenceudvikling.

Skolen sikrer interne efteruddannelseskurser for alle skolens lærere inden for indsatsområderne i de kommende to år.

Ved den årlige MUS-samtale* aftales der kompetenceudvikling for den enkelte i overensstemmelse med skolens indsatsområder. Desuden aftales det, hvorledes de erhvervede kompetencer bliver et aktiv for den enkelte, faggruppen og hele skolen i forlængelse af kompetenceudviklingsforløbet.

*MUS koncept for NSG udarbejdet i samarbejde med Statens Center for Kompetenceudvikling.