Fraværstal på NSG

Det følger af fraværsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om nedbringelse fravær i de gymnasiale uddannelser), der trådte i kraft d. 22. oktober 2018, at alle gymnasiale institutioner skal offentliggøre oplysninger om det samlede fravær i skoleåret 2017-2018, jf. § 3 og § 7, stk. 3 i bekendtgørelsen.

Fraværstal for Niels Steensens Gymnasium for skoleåret 2017-2018:

  • Skriftlig fravær er på 15  % 
  • Fysisk fravær er på 11,9 %