Ansøg om optagelse

Indmeldelse

Nye elever skal – når de har fået besked om optagelse – indbetale et indmeldelses-administrationsgebyr på 1300 kr. Gebyret refunderes ikke .

Depositum for bøger

Der opkræves ved skolestart et gebyr på kr. 500,- for bøger. Dette gebyr refunderes ved udmeldelse.

Optagelse

Optagelse i Hovedskolens 6.–10. klasse: Ansøgning om optagelse sker udfylde denne formular. Man vil umiddelbart herefter modtage en bekræftelse via email på, at skolen har modtaget ansøgningen. Det er ikke en bekræftelse på optagelse men alene en bekræftelse på, at ansøgningsformularen nu er modtaget hos skolens administration.

Skolens administration vil herefter tage kontakt snarest med henblik på invitation til en optagelsessamtale.

Optagelse i gymnasiets 10. klasse og  1. gymnasieklasse

Eleverne udfylder i samråd med skolevejlederen en ansøgning, som via optagelse.dk sendes til skolen i marts måned.

Ansøgere, der i tilknytning til deres uddannelsesplaner er erklæret “ikke uddannelsesparat”, indkaldes til en prøve på det gymnasium, der er anført som ønske nr. 1.

Elever der søger om optagelse udenfor den almene periode i forbindelse med skolestart, kan gøre dette ved at udfylde denne formular. Man vil umiddelbart herefter modtage en bekræftelse via email på, at skolen har modtaget ansøgningen. Det er ikke en bekræftelse på optagelse men alene en bekræftelse på, at ansøgningsformularen nu er modtaget hos skolens administration.

Skolens administration vil herefter tage kontakt snarest med henblik på invitation til en optagelsessamtale.

Skolepenge

De årlige skolepenge indbetales over 12 måneder. Det betyder, at der også skal betales skolepenge for elever i juli måned, når de har afsluttet deres skolegang i juni måned. De månedlige skolepenge udgør 1650 kr.

Fra 1.8.2014 udgør skolepengene for 1. til 3.g kr. 1200,-.  Skolepengene betales forud, således at første rate (august) forfalder  til betaling senest d. 1. august og så fremdeles for de følgende rater.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. Skolepenge skal betales til og med udgangen af den måned, hvori udmeldelsen finder sted.

Der kan søges om nedsættelse af skolepenge og om søskenderabat. Ansøgningsskemaer hertil kan afhentes på/rekvireres fra skolens kontor i løbet af maj måned og skal afleveres senest i midten af juni måned, hvis nedsættelsen skal have virkning fra skoleårets start. Der skal søges forud for hvert skoleår.