Praktiske informationer

Herunder finder du en lang række praktiske informationer omkring Niels Steensens Gymnasium. Kan du ikke umiddelbart finde det, du søger, kan du bruge søgefunktionen.

INFORMATION

Praktiske informationer

Organisation og værdier
Optagelse
Elever
Skolens hverdag
Politikker
Information in English

Adresseændring

Adresseændringer – også midlertidige – skal straks meddeles skriftligt til skolens kontor

Ansatte på NSG

Du kan finde en oversigt over ansatte ved Niels Steensens Gymnasium her

Ansøg om optagelse

Her kan du finde information om hvordan man søger om optagelse på NSG

Antimobbestrategi

Her finder dulinks til skolens antimobbestrategi for skolens to afdelinger

Befordringsgodtgørelse

Information om befordringsgodtgørelse for Grundskolens- og gymnasiets elever

Bestilling af ekstra eksamensbevis

Hvis du har mistet dit eksamensbevis, eller har brug for et ekstra, sender vi dig gerne et nyt

Bestyrelse

Sådan er skolens bestyrelse er konstitueret

Betalinger og skolepenge

Information vedrørende betaling af skolepenge for skoleåret

Bogudlån

Informationer om bogudlånets åbningstider, bogdepositum, etc.

Elevråd

Informationer om skolens elevråd, elevdemokrati og ansvar

Elevskabe

Information vedrørende betaling af skolepenge for skoleåret

Erstatningspligt

Om erstatningspligtige for skader tilføjet skolens inventar og ejendom

Evalueringsplan for Grundskolen

Her kan du finde NSGs evalueringsplan for grundskolen

Fastholdelse og støtte

Information om hvordan NSG fastholder og eleverne

Ferieplan

Skolens ferieplan for indeværende og efterfølgende skoleår.

Foldere

NSG laver hvert år adskillige foldere. De kan downloades her

Forældrebanken

Forældrebanken er en mulighed til forældre der ønsker at at bidrage

Forsikring

Det er vigtigt, at eleverne har de nødvendige ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikringer

Fuldførelse og overgang

Om studietid og fuldførelsesprocent samt 27 mdrs. overgang til uddannelse i procent

Indsatsområder

Niels Steensens Gymnasium efteruddannelsesaktiviteter og anden kompetenceudvikling

Information in English

Practical information in English about Niels Steensens Gymnasium

Kantine

I skolens frokostkantine er der plads til 430 personer. Læs mere her…

Karaktergennemsnit grundskolen

Niels Steensens Gymnasiums karakterdata for grundskoleafdelingen

Karaktergennemsnit gymnasiet

Niels Steensens Gymnasium karakterstatistik for gymnasieafdelingen

Karaktergivning

Information om karaktergivning og standpunktskarakterer

Kvalitetssikring

Om kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Niels Steensens Gymnasium

Lectio vejledning

Praktisk og grundlæggende vejledning i brugen af Lectio for forældre

Ledelse og organisation

Om Niels Steensens Gymnasiums ledelse og organisation.

Lektionstider

Skoledagen på NSG er opdelt i lektioner. Her finder du lektionstiderne

Nøgletal

Karaktergennemsnit for NSG i forhold til landsgennemsnittet

Persondataforordning på NSG

Her finder du NSGs erklæringer om vores implementering af GDPR i hht. gældende lovgivning

Prøver og eksamen på NSG

Information og regler om prøver og eksaminer på Niels Steensens Gymnasium

Regler for brug af computer

Her finder du regler for brug af computer og printer ved eksamen og interne prøver

Resultatløn

Her finder du resultatlønskontrakt og rapport om resultatlønskontrakt for NSGs rektor

Sådan finder du NSG

Her er et kort der viser hvor skolen ligger, og forbindelser til offentlig transport

Skolebøger

Der opkræves et beløb på 500,- kr som depositium for bøger. Beløbet refunderes ved tilbagelevering af alle bøger i ubeskadiget tilstand

Skolens adresse

Her finder du skolens adresse og et kort der viser hvordan du finder os

Skoletandpleje

Alle elever i danske skoler er omfattet af skoletandplejeordninger, der betales af de enkelte kommuner og foregår i bopælskommunen

SU

Elever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte

Studie- og ordensregler

Skolens studie- og ordensregler skal bidrage til, at NSG har et godt studie- og arbejdsmiljø

Sundhedsplejerske

Information om sundhedsplejeordningen på Niels Steensens Gymnasium

Uddannelsesmål

Information om mål og indhold for de enkelte fag på Niels Steensens Gymnasium

Undervisningsmiljø

Her finder du resultatet af de seneste års gennemførte undervisningsmiljøundersøgelser

Vedtægter

Her finder du link til vedtægterne for Niels Steensens Gymnasium

Vision og værdier

Her kan du downloade folderen om Niels Steensens Gymnasiums vision og værdier

Tilsynserklæringer

Her finder du de seneste tilsynserklæringer for Niels Steensens Gymnasium