Retsforbehold eller tilvalgsordning? Livlig debat på NSG om EU, tillid til politikere og suverænitet.

Englesalen var stopfyldt af ivrige gymnasieelever, da Niels Steensens Gymnasium indbød til formiddagsdebat om retsforbeholdet kun et par dage før folkeafstemningen den 3. december. Repræsentanter fra både ja- og nejsiden var blevet indbudt, og de kridtede hurtigt banen op. ”Vi har en dansk måde, at gøre tingene på, og det skal vi ikke lave om på til fordel for en italiensk eller rumænsk retspraksis,” mente Philip Læborg fra Konservativ Ungdom, der anbefalede et nej til ophævelse af Danmarks retsforbehold. Sep Izadi fra Radikal Ungdom var til gengæld ikke bange for mere EU. ”En ophævelse af retsforbeholdet til fordel for en tilvalgsordning vil klart være til gavn for Danmark,” sagde han blandt andet med henvisning til Europolsamarbejdet.

20150417-politisk_fredagscafe-0055

Det europæiske politisamarbejde var blot et af flere emner, der siden blev berørt i den livlige debat mellem elever og oplægsholdere og blandt eleverne indbyrdes.  Også principielle spørgsmål om suverænitetsafgivelse og tillid til politikerne kunne sætte gang i diskussionen.  ”Hvis ikke man kan lide udviklingen i EU, skal man så ikke snarere søge indflydelse, end blot sige, at det vil vi ikke være med til?” ville Claudia i 2G gerne vide. Omvendt var flere utrygge ved en tilvalgsordning, hvor en lille gruppe politikere på Christiansborg skulle træffe alle afgørelserne, og pegede på undersøgelser, der viste rekordlav tillid til de folkevalgte. ”Hvordan kan vi være sikre på, at vælgernes og Folketingets meninger stemmer overens,” lød udfordringen fra salen.

Andre fandt hele debatten om retsforbeholdet forvirrende og abstrakt. ”Når nu det hele tiden er samarbejdet i Europol, der bliver fremhævet, kan vi så ikke bare stemme om det, og vente med de 22 andre retsakter”, ville en vide. Den kommentar tilsluttede Victor fra 1G med en bemærkning om, at ”Et nej på torsdag betyder jo ikke, at vi ikke kan være med i Europol.” Fremtiden er dog svær at forudse, især når udviklingen går hurtigt, og Philip Læborg fra Konservativ Ungdom mente, at den aktuelle flygtningekrise var et godt argument mod, at Danmark skulle opgive retsforholdet. ”Vi ønsker jo ikke, at andre skal bestemme vores asylpolitik,” blev det slået fast.  For Sep Izadi fra Radikal Ungdom, var flygtningekrisen omvendt et argument for et tættere retsligt samarbejde i en fremtid, der tegner usikker. ”Det er jo netop noget, vi ikke kan klare alene,” fremhævede han.

Dén kommentar skød en diskussion om Danmark indflydelse i EU i gang, og de 90 minutter, der var afsat til debatten blev presset til det yderste af spørgsmål og svar i et stadig højere tempo mellem ja- og nejsigere.  ”Blev vi klogere?” blev forsamlingen spurgt til sidst. Det var der til gengæld bred enighed om.