Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, oktober 2016

Skolestart august 8. august

Mandag d. 8. august tog imod vi ca. 125 nye elever til vores tre 1g og to G10 klasser samt ca. 125 elever til de fire nye 6. klasser, én ny 7. og én ny 8. klasse.

Vi er nu oppe på ca. 700 elever og har for første gang i mange år venteliste til vores 1g klasser.

Personale

Barbara Culmsee har valgt at gå på pension efter 36 år som lærer i skolens grundskoleafdeling. Vi kommer til at savne hende.

Vi har ansat følgende nye medarbejdere fra august:

Grundskolen:

 • Amit Rubinstein: idræt, biologi og geografi
 • Christina Fremming: matematik, fysik/kemi, samfundsfag/historie og geografi
 • Daniela Gutt-Nielsen: engelsk og tysk
 • David Henrik Fried: fysik/kemi, historie/samfundsfag, biologi og matematik
 • Eva Engel: dansk, historie og samfundsfag
 • Trine Vendius: fransk og engelsk
 • Heidi Wang: kinesisk
 • Kristina Helleberg Kaae: religion og historie/samfundsfag
 • Louise Sahl Christensen: kinesisk
 • Torben Møller: fysik

Gymnasiet:

 • Birgitte Pedersen: matematik
 • Mattias Lange Nielsen: biologi
 • Janus Nordow: idræt
 • Maria Livbjerg: engelsk i gymnasiet og grundskolen
 • Mariam El-Sour: fysik i gymnasiet

Gymnasiet og G10                            

Vi har nu taget i mod vores tre nye 1g klasser og to nye G10 klasser. Tutorer fra vores 2g klasser havde planlagt et introprogram for eleverne afsluttende med en introtur til Klitborg for 1g klasserne. Det har været et fint forløb, hvor eleverne er blevet rystet godt sammen og er blevet en del af det særlige tætte fællesskab, eleverne har her på NSG. G10 er i denne uge på en kombineret introtur og studietur til henholdsvis Lissabon og Dublin.

Fredag den 19. august var der intromiddag for de nye klasser, hvor forældre, elever og teamlærere spiste sammen.

Derefter gik eleverne til introfest og forældrene til forældremøde, hvor de blandt andet fik mulighed for at møde klassens lærere.

To af vores 2g elever, Freja Abildgaard og Christian Hulegaard Kjær Sørensen, er efter indstilling fra skolen blevet optaget på et et-årigt forløb på CIEC. Et forløb de skal følge ved siden af deres skolegang på NSG. CIEC er en forkortelse for Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre. Det er et center og et talentudviklingsprogram for unge fra gym­nasier i Region Hovedstaden med interesse for innovation og entreprenørskab.

Elever, der bliver optaget på programmet, samles en-to dage om måneden i Carlsberg Byen.

I denne første del af skoleåret har morgenfriske elever fra gymnasiet, G10 og 9. klasse traditionen tro haft mulighed for at deltage i NSG-Challenge – et løb i fælledparken sammen med gymnasiets idrætslærere to morgener om ugen.

Fredag den 30. september var der fællestime i gymnasiet. Journalisten og forfatteren David Trads talte til hele gymnasiet og kridtede banen op for det amerikanske præsidentvalg til november. ”Jeg har aldrig set en valgkamp, der er så anderledes, så ekstrem,” sagde den erfarne USA-iagttager med henvisning til Donald Trumps forbløffende sejrsgang i meningsmålinger og hans voldsomme politiske retorik.  Også for Europa bliver det en brat opvågning, hvis Trump bliver USA’s næste præsident. For den uforudsigelige republikanske præsidentkandidat er meget kritisk over for både EU og NATO, og det kan få stor betydning for europæisk økonomi og sikkerhed, mente Trads, der er kendt fra flere aviser og fra DR2’s Deadline.

Grundskolen

Vi har haft en fin skolestart med vores 7 nye grundskoleklasser, og det er en flok søde og glade elever, vi har fået i huset.

Onsdag den 7. september var der forældremøde for alle de nye grundskoleklasser, hvor forældrene efter fælles introduktion i Engelsalen gik til individuelle klassemøder, hvor de blev introduceret til klassens lærere og valgte forældrerepræsentanter.        

De fleste af skolens 9. klasser har været på gode og lærerige lejrture til forskellige storbyer i Europa her i begyndelsen af skoleåret. En enkelt klasse, 9g, var på udvekslingsbesøg på en jesuiterskole i Barcelona med genbesøg på NSG i foråret.

En gruppe elever fra 8. klasserne har i denne uge været på første del af deres udveksling med vores partnerskole i Reims, College Saint Joseph, sammen med fransklærerne Trine Vendius og Roberta Attorrese. Eleverne fulgte en uges fransk skolegang og hverdag hos de franske familier, hvor eleverne var indkvarteret. De franske elever kommer på genbesøg til foråret.

I denne uge har skolens 9. klasser været i praktikforløb på forskellige arbejdspladser.

Onsdag i denne uge har vores 6. til 8. klasser løbet motionsløb i Dyrehaven.

Skolens elever har igen i år mulighed for at tilmelde sig forskellige frivillige tilbud – bl.a. English book-club, kinesisk billedkunst, IT-patrulje for 6. og 7. klasser (programmering og arbejde med forskellige IT-programmer), kor, Science Club, forskellige former for frivillig idræt bl.a. fodbold, kinesisk idræt og frivillig basket. Nogle af aktiviteterne er begyndt, og nogle begynder først efter efterårsferien. Eleverne skal holde øje med beskeder i Lectio fra lærerne, hvis de ønsker at deltage.

Der er lektiecafé hver torsdag fra 13.45-16.16 i studiecenteret ved Victor og Veronica fra 3g. Victor er selv gammel grundskoleelev fra NSG.

Vi deltager igen i år i Ekstrabladets fodboldturnering med vores grundskoleelever og idrætslærer Quang Pham som træner. Både drenge og pigeholdet klarer sig rigtig godt, og begge holde er nu videre til fjerde runde. 

Det kinesiske

Den 15. til 23. august fik NSG genbesøg fra vores partnerskole RDFZ i Beijing (The High School Affiliated to Renmin University), som elever fra 2.g havde besøgt i april. En lærer og ti kinesiske elever oplevede en ny verden i danske omgivelser: hverdagen hos den danske familie, hvor nogle af dem blev indkvarteret, skolegang på NSG, besøg på CBS Confucius Institute, besøg på bl.a. BGI’s europæiske hovedkvarter i København, Folketinget og Københavns Rådhus. Den lidt mere afslappede del af besøget var Tivoli og et besøg på Kronborg. Udvekslingen var organiseret af kinesisklærer Jianshu Chen og samfundsfagslærer Ras Tind Nielsen.

Vi har nu modtaget en ny praktikant fra Kina. Det er Stone Yue, som er idrætslærer og som bl.a. skal forestå frivillig Kung Fu og Tai Ji og skal hjælpe til i idrætsundervisningen på NSG. Han har været på besøg i alle kinesiskhold i grundskolen for at præsentere eleverne for Kung Fu og Tai Ji.

Provinsoverdragelse

Gæster fra nær og fjern flokkedes til fest på Niels Steensens Gymnasium den 5. september, da skolen og de jesuitter, der er tilknyttet den, markerede et historisk vagtskifte med taksigelsesmesse, reception og frokost.

Efter at jesuitternes arbejde i Danmark med kirker, sogne og skoler – inklusive Niels Steensens Gymnasium – i 144 år har hørt under den tyske jesuiterprovins, var tiden nu kommet til at overlade ansvaret til jesuitter fra den polske provins.

Den historiske begivenhed var en oplagt anledning til at sige hjerteligt tak til den tyske jesuiterprovins for dens langvarige indsats. Den går helt tilbage til 1872, og luften var tyk af glade minder, taknemmelighed og anekdoter. Men gæsterne kom også for at byde ledelsen for de polske jesuitter velkommen og udtrykke glæde over ordenens fortsatte engagement i Danmark.

Bygningen

I løbet af sommerferien, er Jonasgangen blevet udsmykket med en fotoserie om skolens og klosterbygningens historie samt historien om skolens store forbillede, biskoppen og naturvidenskabsmanden Niels Steensen.

Inspektørgangen er blevet renoveret, og vi har fået nye Veluxvinduer i bygningen på Australiensvej. Der er nu to 9. klasser på 2. sal i denne bygning, og i den forbindelse er der blevet malet og sat Smartboards op. Desuden er der opsat nye møbler på gangen – så eleverne kan sidde der og hygge sig i frikvarterne. Endelig er der kommet nyt gulv på lærerværelset.

 

Oktober 2016

Lise Baadsgaard Jepsen