Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, juni 2017

Nyt fra skolen, juni 2017

Vi oplever fortsat en meget stor søgning til vores skole. Næste år opretter vi fire nye 6. klasser, to nye 7. klasse, én ny 8. klasse, én ny G10 klasse og fire nye 1.g klasser.

Personale

Peter Lund-Petersen har valgt at gå på pension efter 40 år som lærer i historie og dansk i skolens gymnasieafdeling. Vi kommer til at savne ham.

En afholdt lærer får en særlig tak.

Gymnasiet  

Traditionen tro bød april og maj på flere studierejser for 2.g’s forskellige sproghold, og eleverne kom hjem fulde af indtryk og med masser af stof til eftertanke. Franskholdet udforskede Paris med fokus på Musée d’Orsay med dets enestående samlinger af fransk kunst fra det 19. århundrede, men der blev også tid til at beskæftige sig med integration af flygtninge og indvandrere – og selvfølgelig til gåture langs Seinen og cafébesøg. Spanskholdet tog på sprogskole i Granada, hvor lærerne ikke taler andet end spansk og indbyggernes tydelige udtale er berømt. Et besøg i det fantastiske Alhambra med udsigt over Sierra Nevada stod også på programmet. Prikken over i’et var en flamenco-aften. For tyskholdet, der gennemtravede Berlin på kryds og tværs fra Brandenburger Tor til Gendarmenmarkt og Checkpoint Charlie, var det afgørende ord ”refleksion.” Seværdighedsbesøg vekslede med elevforedrag på stedet, og Anden Verdenskrig og Den kolde Krig fyldte godt op. Cafébesøg og udforskning af byen på egen hånd var også en del af turen.    

                                        

Den 5. maj var 3.g’erne sidste skoledag med fælles morgenmad, karamelkastning, show i gymnastiksalen, vandkamp og den afsluttende rundboldkamp i Fælledparken mellem 3.g’erne og deres lærere.  

Fra 3g’ernes show

1. og 2.g har været til årsprøver og til studentereksamen i de afsluttende fag, som var blevet udtrukket af Undervisningsministeriet. I løbet af juni har 1.g skrevet deres obligatoriske dansk-historie opgave, som er en øvelse i at skrive de større opgaver i 2. og 3.g.

Fra slutningen af maj og frem har 3.g været til deres skriftlige og mundtlige eksaminer, og tirsdag d. 20. juni havde 3.g deres sidste mundtlige eksaminer og sprang ud som studenter.

Onsdag aften afholdt NSG årets studentermiddag, hvor studenterne blev fejret af deres forældre og lærere ved en festlig middag på lærerværelset.

Lørdag den 24. juni afholdt skolen dimission og translokation for vores studenter, hvor også nogle af skolens 50-års jubilarer deltog. Efter en veloverstået studentereksamen på NSG, kan vi konstatere, at vores elever igen har klaret sig rigtig flot. De kom ud med et snit på 8,0, hvilket ligger pænt over landsgennemsnittet, som sidste år var på 7,4.

G10                                                

G10 har afsluttet de skriftlige og mundtlige afgangsprøver med godt resultat, og onsdag den 21. juni fik eleverne uddelt deres afgangsbevis ved dimissionen i Englesalen.

Grundskolen

Den 9. maj var der Skole OL, hvor NSG deltog i atletik og roning. En af vores elever dystede med kronprins Frederik. 6d vandt i roning og var til landsfinalen i Århus i juni, hvor det blev til en flot 4. plads.

I løbet af april og maj var alle 8. klasserne på besøg i gymnasiet til et todages introforløb, hvor de mødte gymnasiefag og gymnasiets lærere.

  1. klasserne har været til både mundtlige og skriftlige årsprøver i juni, så de begynder at træne til næste års afgangsprøver. 6.-7. klasse har haft særskema i juni. Torsdag d. 22. juni blev der afholdt idrætsdag på Østerbro Stadion for 6.-8. klasse, og fredag den 23. juni var der afslutning i klasserne med efterfølgende morgensamling i kirken.

Den 24. maj fejrede 9.klassernes sidste skoledag, inden læseferien startede. Først var der morgenmad i kantinen med klasselærerne. Derefter blev der kastet karameller ind til de øvrige klasser efterfulgt af show i gymnastiksalen, hvor de syv 9. klasser delte oplevelser fra deres tid på NSG, holdt små konkurrencer med deres lærere, uddelte priser og optrådte. Dagen sluttede som vanlig med vandkamp i skolegården.

I maj måned blev de skriftlige prøver afholdt for 9. klasse, og de mundtlige prøver fandt sted i juni måned.

Prøverne er nu godt afsluttet og for mange med et yderst flot resultat.

Torsdag d. 22. juni kl. 16 havde vi dimission i gymnastiksalen med efterfølgende reception i kantinen, hvor vi fejrede 9. klassernes fine resultater.

 

NSG Alumneforening       

Gamle elever fra mange årgange mødtes til den årlige generalforsamling i Niels Steensens Gymnasiums Alumneforening tirsdag den 23. maj. Der var nylige dimittender såvel som studenter der havde gået i klasse med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (studenterårgang 1966). Claus Hjort Frederiksen indledte generalforsamlingen med at fortælle om sin tid på NSG og sin følgende politiske karriere. Det blev et hyggeligt gensyn med elever, der alle havde det til fælles, at den ånd, der hersker på Niels Steensens Gymnasium, på en særlig måde har præget enhver, der har gået på skolen.

Foreningens formål er at støtte skolens arbejde og elever i vanskelige økonomiske kår.  Enhver student fra NSG eller nuværende og tidligere ansat kan optages i foreningen. Se hjemmesiden på:  http://nsg.dk/alumne/  

NSG Årsfest

En af skoleårets helt store begivenheder fandt sted fredag d. 28. april, da NSG åbnede dørene til den store Årsfest. Festen startede traditionen tro med en tur på den røde løber, hvor fotografen havde taget opstilling for at fotografere de festklædte elever. Efter fotograferingen fordelte eleverne sig rundt omkring på skolen, hvor der blev spist dejlig mad og hygget inden aftenens dans begyndte.

På NSG har de afgående elever i 3.g særlige privilegier denne aften. De havde om eftermiddagen pyntet op og dækket bord på Lærerværelset, hvor de begyndte aftenen med en fin middag sammen med deres lærere. Efter middagen fulgte 3.g elevernes flotte indmarch i Gymnastiksalen, hvor de derpå dansede Les Lanciers, mens skolens øvrige klasser så til.

Efter at eleverne fra 3.g havde danset deres Lanciers-runder, dansede de øvrige årgange. Diskoteket i Kantinen blev også besøgt.

I den lille gymnastiksal var der indrettet casino i bedste James Bond stil. Her var der både mulighed for at spille på rouletten, og få sig et spil black jack mod skolens lærere, der i dagens anledning fungerede som croupiers. Der var naturligvis ikke rigtige penge på spil, men man konkurrerede stadig hårdt om at vinde. Det blev en dejlig aften med en masse glade elever

NSG løb for Team Rynkeby

Traditionen tro løb elever fra grundskolen, G10, 1.g og 2.g igen i år Team Rynkeby skoleløb.  Løbet fandt sted den 21. april, og eleverne løber for Børnecancerfonden. Inden løbet skulle eleverne indgå sponsoraftaler med deres familie og venner. I år blev der løbet 60.000 kr. ind til det gode formål.

Kinesisk på NSG

Elever fra .2g Kinesisk-holdet var i marts-april på en 17-dages udvekslingstur til Beijing, hvor de besøgte vores partnerskole The High School Affiliated to Renmin University – RDFZ. På turen fik de et fint indblik i livet i Kina i dag ved mødet med de studerende fra RDFZ og deres familier.

Højdepunktet på udvekslingsturen var en formiddag, hvor eleverne i frikvarteret sammen med RDFZs Princeton skoleelever, som også var på besøg, blev inviteret op på podiet foran den store sportsplads og blev hilst af hele skolens ledelse med rektor Madame Liu og hendes 9-10 vicerektorer. Eleverne blev præsenteret for de ca. 3000 RDFZ elever, som stod i pæne rækker nede på pladsen i deres rød-hvide skoleuniformer.  Anastasia og Amalie holdt på vegne af NSG-eleverne en tale på kinesisk, og den vakte stor jubel og bifald. Det hele blev optaget af Kinas centrale TV station CCTV.

Onsdag d. 5. april afholdt Confucius Institute på CBS i samarbejde med den kinesiske ambassade den danske del af den årlige, internationale, kinesiske sprog- og kulturkonkurrence: Den Kinesiske Bro – Chinese Bridge. Afholdelsen af Chinese Bridge kører nu på tiende år. I år deltog 13 elever fra 5 skoler fordelt over hele landet i konkurrencen. Formålet med konkurrencen var at udvælge de fire dygtigste elever til deltagelse i finalekonkurrencen i Kina i oktober i år. Liv Meta Holm og Line Ponton Nemeth fra NSG (8.c) sluttede som de to bedste elever og begge skal repræsentere Danmark i Kina i okt. 2017 i en konkurrence med deltagere fra ca. 90 lande. Eleverne modtager tillige et stipendium som kan benyttes i forbindelse med et studieophold i Kina gældende for et semester.  

Skolestart august 17

Onsdag d. 9. august kl. 10 modtager vi de nye gymnasie- og G10-elever, og kl. 11 modtager vi de nye klasser i grundskolen.

Torsdag d. 10. august begynder undervisningen for de øvrige klasser efter skemaet i Lectio.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke jer for godt samarbejde om jeres børn i år og ønske jer en rigtig god sommerferie.

Lise Baadsgaard Jepsen, juni 2017