Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, juni 2015

En stor glæde er det, at vi i øjeblikket oplever meget stor søgning til vores skole.

Næste år opretter vi fire nye 6. klasser, én ny 7. klasse, én ny 8, klasse, to nye G10 klasser og tre nye 1g klasser.

Personale

Rune Ammitzbøll Langholm, som har været ansat som lærer på skolen gennem 10 år, er blevet ansat som afdelingsinspektør i grundskolen.

Den pædagogiske leder i gymnasiet, Elisabeth Kossmann, har valgt at gå på pension efter 23 år på NSG. Vi kommer til at savne hende.

I stedet har vi ansat Fredda Galea som ny pædagogisk leder fra 1. august.

Fredda kommer fra Gammel Hellerup Gymnasium, hvor hun er IT-pædagog og lærer i spansk og engelsk.

Flere af skolens mangeårige dygtige lærere har valgt at gå på pension med udgangen af dette skoleår.

Det er i gymnasiet Jean-Paul Fieschi og i grundskolen Anita Juel, Lisbeth Mahler og Kirsten Gericke. Vi er i gang med at ansætte nye lærere til det kommende skoleår.

Årsfest

En af skoleårets helt store begivenheder fandt sted fredag d. 24. april, da NSG åbnede dørene til den store Årsfest. Festen startede traditionen tro med en tur på den røde løber, hvor fotografen havde taget opstilling for at fotografere de festklædte elever. Efter fotograferingen fordelte eleverne sig rundt omkring på skolen, hvor der blev spist dejlig mad og hygget inden aftenens dans begyndte.

På NSG har de afgående elever i 3.g særlige privilegier denne aften. De havde om eftermiddagen pyntet op og dækket bord på Lærerværelset, hvor de begyndte aftenen med en fin middag sammen med deres lærere og Rektor. Efter middagen fugte 3.g elevernes flotte indmarch i Gymnastiksalen, hvor de derpå dansede Les Lanciers, mens skolens øvrige klasser såvel som familie og venner så til.

Efter eleverne fra 3.g havde præsenteret deres Lanciers-runder, dansede de øvrige årgange ivrigt denne traditionelle dans. Diskoteket i Kantinen blev også besøgt. Det blev en dejlig aften med en masse glade elever.

20150424-NSG-AAF-15-FEST-0338

20150424-NSG-AAF-15-RL-0235

Gymnasiet og G10

Fredag d. 17. april afholdt Gymnasiet den første tværpolitiske fredagsbar med debat, musik og mad. Aftenen var arrangeret af to elever fra 1.g, August og Victor. Eleverne havde indbudt to folketingskandidater, Danny Malkowski (LA) og Leif Donbæk (SF), som begge er iværksættere, og de redegjorde for, hvordan de ville skabe en bedre iværksætternation. De afsluttede med spørgsmål og debat med publikum. Musikeren Jacob Stendevads musiceren og sang bidrog til den gode stemning.

G10 har afsluttet de skriftlige og mundtlige afgangsprøver med godt resultat, og onsdag den 25. juni fik eleverne uddelt deres afgangsbevis ved dimissionen i Englesalen.

1. og 2.g har været til årsprøver og til studentereksamen i de afsluttende fag, som var blevet udtrukket af Undervisningsministeriet. I løbet af juni har 1.g skrevet deres obligatoriske dansk-historie opgave, som er en øvelse i at skrive de større opgaver i 2. og 3.g.

De skriftlige studentereksaminer blev afholdt i perioden 22. maj til 3. juni. Onsdag d. 24. juni havde 3.g deres sidste mundtlige eksaminer og sprang ud som studenter. Samme aften afholdt NSG årets studentermiddag, hvor studenterne blev fejret af deres forældre og lærere ved en festlig middag på Lærerværelset.

Lørdag den 27. juni afholdt skolen dimission og translokation for vores 3.g elever, hvor også nogle af skolens 50 års jubilarer deltog.

Efter en veloverstået studentereksamen på NSG, kan vi konstatere, at vores elever har klaret sig rigtig flot. De er kommet ud med et studentereksamensgennemsnit på 7,8. Et stort til lykke til vores studenter! Det er faktisk så flot, at Niels Steensens Gymnasiums elever igen med stor sandsynlighed vil ligge på top-10 listen over gymnasier i landet med de højeste gennemsnit.

Resultatet er måske særlig flot, fordi vi som skole sætter en ære i at tilbyde en solid gymnasial uddannelse til alle, også til dem der måske ikke har det bedste udgangspunkt.

Grundskolen

I løbet af april og maj var alle 8. klasserne på besøg i Gymnasiet til et todages introforløb, hvor de mødte gymnasiefag og gymnasiets lærere. 8. klasserne var meget positive i deres tilbagemeldinger ved vores evaluering af besøget.

8. klasserne har været til både mundtlige og skriftlige årsprøver i juni, så de begynder at træne til næste års afgangsprøver. 6.-7. klasse har haft særskema i juni. Torsdag d. 25. juni blev der afholdt en idrætsdag i Dyrehaven for 6.-8. klasse og fredag den 26. juni var der afslutning i klasserne med efterfølgende gudstjeneste i kirken.

I maj måned blev Folkeskolens skriftlige afgangsprøver afholdt for 9. klasse, og de mundtlige prøver fandt sted i juni måned.

Prøverne er nu godt afsluttet, og for mange med et yderst flot resultat.

Torsdag d. 26. juni kl. 19:00 fejrede vi afslutningsgudstjeneste i kirken for 9. klasse med efterfølgende dimission i Gymnastiksalen og reception i kantinen.

De kommende 9. klasses elever har mulighed for at deltage i den frivillige tur til Beijing i vinterferien 2016 sammen med G10 og 1g eleverne. Der kommer information ud om turen i begyndelsen af skoleåret.

PISA-undersøgelse

I foråret 2015 blev 20 elever på NSG udtaget til at deltage i årets PISA-undersøgelse. Alle elever er født i 1999, og hovedparten går i 9. klasse, nogle få i 8. klasse og én enkelt i gymnasiet. Den 7. april blev de så testet i dansk, matematik og naturfag. I år var hovedvægten på naturfag. Elevernes besvarelser indgår i den danske PISA-undersøgelse, så hvordan vores elever har klaret sig individuelt, får vi ikke noget svar på, men forhåbentlig er de med til at landsgennemsnittet højnes.

Forårskoncert 2015

Fredag den 29. maj blev Forårskoncert 2015 en fin musikalsk afslutning på skoleåret. Skolens musik-hold optrådte og viste, hvor langt de var nået med faget musik: Alle elever fra 6. klasserne og gymnasiets musikhold i 1.g. Desuden medvirkede de frivillige musikhold: frivillig musik for 8.-9. klasse, frivillig musik for Gymnasiet og G10 samt NSG Show-band, som havde medvirket ved årets NSGshow ”Romeo og Julie”. Vi glæder os til næste år, hvor elever fra gymnasiets nye musik-studieretning kommer til at optræde.

Messer, gudstjenester og retræter

Påsken blev fejret med to økumeniske påskegudstjenester for alle elever onsdag den 8. april. Pastor Mia Rahr Jacobsen fra Gade-og Natkirken ved Trinitatis Kirke og skolens jesuiterpræst P. Michal Gutkowski SJ stod for gudstjenesterne, hvor også elever bidrog med forbønner og læsninger.

Gennem hele skoleåret har vi afholdt frivillige frokostmesser i jesuitternes huskapel om tirsdagen. Premo Gwadera SJ har spillet på guitar til messerne, så vi har kunnet synge en salme/sang, der passede til messens læsninger. Efter messen har eleverne kunnet spise deres madpakke suppleret med tomatsuppe og nutella-madder i det tilstødende Murstenslokale.

Efter påske blev de sidste af skoleårets retræter afholdt. Ved evalueringerne efter de enkelte retræter får vi mange positive tilbagemeldinger fra eleverne. Følgende udsagn er fra en artikel, som to elever fra 3.b, Gudrun og Gabriella, skrev om deres retræte:

”Nu er det vores tredje og sidste år i gymnasiet, og derved er det også vores sidste retræte. Retræten har været en fast del af vores skolegang, og den har gjort, at vores klasse er kommet tættere på hinanden. Denne retræte har været meget betydningsfuld, da vi har fokuseret på hvilke værdier, der er vigtige for os, samt hvilke værdier vi ønsker at tage med os videre i livet.”

Retræterne er blevet flyttet til kursuscenteret Klitborg i Nordsjælland, da vi ikke længere kan bruge InigoCenteret.

Det internationale

Genbesøg fra Reims

Hvert forår lyder der pludselig fransk på lærerværelset og på skolens gange. Det er tegn på at, NSG har fået genbesøg fra jesuiterskolen Collège Saint Joseph, vores partnerskole i Reims. Elever fra 8. klasse gæster Reims om efteråret og får besøg af de franske elever om foråret.  I ugen fra den 6. til den 13. maj oplevede de franske gæster en jesuiterskole i København, de danske værtsfamilier, København med Rundetårn og kanalrundfart, Helsingør og en tur til Sverige.

Billede1

Besøg fra St. Xavier’s Senior Secondary School, Jaipur, Rajasthan

NSG har indledt et samarbejde med en stor jesuiterskole i Indien, og fra den 6.-12. maj besøgte 20 elever sammen med skolens rektor, Fr. John Ravi SJ, og to lærere NSG.

De indiske elever blev indkvarteret hos elever fra Gymnasiet og 9. klasse og på skolen. For de fleste af eleverne er det første gang, de rejser udenfor Indien, så det blev en overraskelse at komme til Danmark. De indiske elever mødte danske elever og familier og dansk levevis. Programmet bød på en skoledag med forskellige gymnasiefag samt mere kulturelle indslag med en havnerundfart i København, et Tivoli-besøg og en udflugt til Helsingør og Sverige. Fredag aften afholdt skolen en udvidet fredagscafé med grillmad for de indiske gæster, deres værtselever samt Gymnasiet og G10. De indiske elever optrådte her med musik, sang og dans deres hjemegn, Rajasthan.

20150506-st-xavier-besoeg-0077

20150506-st-xavier-besoeg-0086

Det kinesiske

Chinese Bridge Competition med to NSG-vindere

Torsdag den 9. april afholdt Copenhagen Business School (CBS) i samarbejde med Confucius Institute den danske del af den årlige, internationale, kinesiske sprog- og kulturkonkurrence: Den Kinesiske Bro – Chinese Bridge. I år deltog fire elever fra NSG, som konkurrerede med 14 andre elever fra andre skoler og gymnasier. Formålet med konkurrencen var at udvælge de fire dygtigste elever til deltagelse i finalekonkurrencen i Kina i oktober i år.

De fire deltagende NSG elever gennemførte konkurrencen selvsikkert, de præsenterede sig flot, de opførte sjove talkshows og leverede spændende, kunstfærdige forestillinger. Tamia Dahlgaard 8b og Sara Vardar 8b sluttede blandt de 4 bedste elever, som udgør den danske delegation til Kina i oktober 2015. Emil Bødcher Hansen 8a og Klara Agnete Obelitz 8b placerede sig som henholdsvis nummer 5 og 6.

Billede2 Billede3

For anden gang deltager NSGs elever i Grundskolen i internationale kinesiske test. Skolen betaler for, at eleverne deltager i disse test efter henholdsvis to, tre og fire års undervisning.Kinesiske test

Tirsdag d. 28. april deltog følgende klasser i de internationale kinesiske test:

YCT1: alle elever fra 7a, 7b, 7c, 7d, 8d, 9e samt en del af 8a og 8b

YCT2: alle elever fra 8c

HSK1: alle elever fra 9a, 9c, 9d samt en del af 8a, 8b og 9b

HSK2: En del af 9b

HSK3: Enkelte elever

YCT er en forkortelse for Youth Chinese Test. HSK er en forkortelse for Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese proficiency Test). Begge test består af lytteforståelse og læseforståelse.

For at kunne bestå YCT niveau 1 skal eleverne kunne ca. 80 kinesiske ord(tegn), på niveau 2 ca. 150 ord.

For at kunne bestå HSK prøven på niveau 1 skal eleverne kunne ca. 150-200 ord og på niveau 2 ca. 300 ord.

Prøvematerialet bestilles og købes fra Kina. Prøvesættet bliver sendt til Kina og rettet af kinesiske lærere. Derefter bliver der udstedt et bevis, hvor resultatet er anført.

Beviset kan bruges i såvel Kina som i andre lande.

Koncert med kinesisk musik

Torsdag den 23. april kørte hele gymnasiet og en del lærere i busser til Music Confucius Institute på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor vi var inviteret til koncert med et program sammensat af traditionelle og nye kinesiske musikværker, kinesisk folkesang og vestlig klassisk musik. De medvirkende var musikere fra Music Confucius Institute samt studerende på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Det var en fin formiddag og fælles kulturoplevelse for gymnasieeleverne.

Kinesisk teater på NSG

NSG havde tirsdag efter pinse besøg af den Kinesiske Ambassadør i Danmark Mr. Liu Biwei, kulturattachéen ved den Kinesiske Ambassade i Danmark Mr. Li Jin Sheng såvel som en teatertrup fra China National Theater for Children. Sidstnævnte opførte en forestilling kaldet  ”Tre munke”, som blev overværet af 6. klasserne samt 7c, 7d og 7f. Historien er en genfortælling af en gammel kinesisk legende om en gammel munk og hans tre elever.

20150526-cntc-0221

20150526-cntc-0417

20150526-cntc-0450

Team Rynkeby ”Riget” Skoleløb 

Den 18. maj deltog 540 NSG-elever i et ”Team Rynkeby Rigshospitalet” Skoleløb, hvor de samlede penge ind til Børnecancerfonden.  Elever fra 6. klasse til og med 1.g løb tilsammen 2.253 kilometer i Fælledparken. Inden løbet havde eleverne fundet sponsorer, som havde tegnet sig for et beløb for hver kilometer, som eleven løb.

I april måned havde Team Rynkeby og direktøren for Børnecancerfonden afholdt fællestimer for eleverne. På selve løbsdagen stillede Team Rynkeby op med personale, som stod for opvarmning af eleverne i 6. og 7. klasse.

Team Rynkeby er et nordisk velgørenheds-cykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kræft og deres familier. Skoleelever får også mulighed for at samle penge ind til dette formål ved at deltage i Team Rynkebys Skoleløb. Skoleløbet på NSG var organiseret af Rigshospitalets Team Rynkeby Cykelhold.

Det samlede beløb, som eleverne gennem deres sponsorer samlede ind til Børnecancerfonden, blev på 81.240 kr.

20150518-rynkeby-0309

Mandag d. 10. august kl. 10 modtager vi de nye gymnasie- og G10-elever og kl. 11 modtager vi de nye klasser i grundskolen.

Tirsdag d. 11. august kl. 9 begynder undervisningen for de øvrige klasser efter skemaet i Lectio.

Tilslut vil jeg benytte lejligheden til at takke jer for godt samarbejde om jeres børn i år og ønske jer en rigtig god sommerferie.

Lise Baadsgaard Jepsen, juli 2015