Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, december 2015

I grundskolen er der blevet julehygget i klasserne her i december, og en del klasser har været på juleture med deres klasselærere.

Konsultationerne for 8. og 9. årgang er afviklet i november, og til januar kommer turen til 6. og 7. årgang. Det er en glæde at se den store forældreopbakning, der er til disse møder. Det styrker samarbejdet mellem skole og hjem til gavn for vores elever.

Fredag den 11. december gik nogle af vores yngste elever traditionen tro Luciaoptog rundt på skolen.

I disse sidste uger af december er terminsprøverne for 8. og 9. klasserne samt G10 blevet afviklet. Skolens 3g-elever er i gang med deres store opgave, studieretningsprojektet, som de skal aflevere lige inden jul.

Idag den 17. december er der jule-volleyballstævne for 9. klasse, G10 og gymnasiet.

Fredag formiddag den 19. december er der juleindledning med krybbespil i kirken og julehygge i klasserne.

Debat om retsforbeholdet

Englesalen var stopfyldt af ivrige gymnasieelever, da skolen indbød til formiddagsdebat om retsforbeholdet kun et par dage før folkeafstemningen den 3. december.  Philip Læborg fra Konservativ Ungdom, der anbefalede et nej til ophævelse af Danmarks retsforbehold, og Sep Izadi fra Radikal Ungdom, der anbefalede et ja, var inviterede som oplægsholdere.

Det europæiske politisamarbejde i Europol var blot et af flere emner, der blev berørt i den livlige debat mellem elever og oplægsholdere og blandt eleverne indbyrdes.  Også principielle spørgsmål om suverænitetsafgivelse og tillid til politikerne kunne sætte gang i diskussionen.  De 90 minutter, der var afsat til arrangementet, blev presset til det yderste af spørgsmål og svar i et stadig højere tempo mellem ja- og nejsigere.  ”Blev vi klogere?” blev forsamlingen spurgt til sidst. Det var der til gengæld bred enighed om.

Niels Steensens-messer

Niels Steensens fest blev markeret med to messer for henholdsvis grundskolen og G10 og gymnasiet den 25. november.

Gudstjenester Gudstjeneste for protestantiske elever

NSGs grundskole har fået ny præst til de protestantiske gudstjenester. Det er sognepræst Anne Kathrine Giversen fra Sions Kirke, og mandag d. 31. november afholdt hun sin første gudstjeneste for grundskolens elever

Besøg af Adrian Porter SJ

Ligesom sidste år besøgte p. Adrian Porter, der leder The Jesuit Institute i Oxford, NSG for at introducere omkring 20 nyansatte lærere til historien om jesuitternes skoler og deres pædagogik. Foredraget fandt sted den 24. november og var en stor succes. ”Lærerne bliver hurtigt fortrolige med de pædagogiske principper og filosofien bag og kan forbinde sig med den. Jesuiterskoler skal ligge fagligt i top, men de har også en lang katolsk dannelsestradition. Selvom det er en gammel tradition, kan de fleste lærere godt se, at den er både åben og inkluderende,” sagde p. Adrian i et interview med Kristeligt Dagblad, der dækkede foredraget.

Emneuge

Foredrag om klimakrisen for grundskolen og om pave Frans’ klimarundskrivelse ”Laudato Si’” for gymnasiet skød fem hektiske dage i gang, 16.-20. november, med undersøgelser, eksperimenter udflugter og konkrete projekter, der samlede elever i grupper på tværs af klasser og årgange.

Pave Frans’ nylige rundskrivelse om klima og miljø gik som en rød tråd gennem hele emneugen med hans opfordring til verdens lande om at indgå bindene aftaler med bæredygtighed og en retfærdig fordeling af jordens ressourcer i centrum.

Genbrug og madspild var andre temaer, ligesom et skarpt blik på København også kom på dagsordenen. Med inspiration fra byvandringer gik hele seksten grupper sammen om at konstruere en model af fremtidens klimavenlige by.

20151120-emneuge15-0141

20151120-emneuge15-0140

20151120-emneuge15-0151

Udvekslingstur til High Schools i Kentucky og Ohio

I tre uger i oktober var 16 elever fra 2g på udvekslingstur til Kentucky og Ohio i USA, hvor de danske elever boede hos amerikanske familier og fulgte familiens teenager i High School. Det var frivilligt for eleverne, om de ville tage imod denne enestående mulighed.

Turen begyndte med en firedages studietur til New York, hvor deltagerne besøgte Frihedsgudinden, Ground Zero Memorial, Central Park, Den Danske Sømandskirke, Ellis Island og fik en rundvisning på Lower East Side, New Yorks gamle immigrantkvarter. Dernæst fulgte fjorten begivenhedsrige og lærerige dage I Kentucky og Ohio. Når eleverne fra NSG ikke gik i skole eller fulgte med deres amerikanske kammerater i klub eller til fritidsaktiviteter, arrangerede hver familie forskellige udflugter og oplevelser.

Global Young Leaders Conference

NSG deltog med to elever i årets udgave af Global Young Leaders Conference i sommer. Konferencen begyndte i Washington, D.C., hvor deltagerne fik tildelt et land, de skulle repræsentere gennem hele forløbet. Der var også foredrag af folk fra FN, ligesom eleverne gennem simulation lærte, hvordan politisk arbejde foregår i netop FN. Ud over det politiske program blev der også lagt op til at skabe kontakter, og deltagerne fik mulighed for at opleve USA’s kultur gennem sightseeing og feltarbejde i såvel Washington, D.C. som i New York, hvor de opholdt sig sidst på turen.

Akademiet for Talentfulde Unge

I år er seks af skolens elever fra 1.g blevet optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, der er et særligt talentprogram, hvor unge fra hele Sjælland samles til camps, kurser, foredrag samt universitets- og virksomhedsbesøg. Programmet løber over to et halvt år og rummer aktiviteter inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og business. Det er Amalie Sofie Eilsø Munksgaard 1a, Emma Lucinda Hesselholdt Beck-Nielsen 1a, Helene Leser Nilsson 1c, Neil Kim Nielsen 1c, Ruth Lyrstrand Rydh 1b og Silas Frisenette 1b, som er blandt de heldige talenter, der i år har fået en plads i programmet, som begynder i januar 2016.

Neil, Ruth, Amalie, Emma og Helene

Neil, Ruth, Amalie, Emma og Helene

Skolens trådløse netværk

Der er nu indkøbt og installeret et helt nyt trådløst netværk, der har meget større kapacitet end det hidtidige. Desuden har skolen tilkøbt en 100-dobling af kapaciteten for vores fiberindtag til Internet fra TDC. I samme forbindelse er der ved at blive opsat ”access points” i alle lokaler, så elever og lærere  er sikret optimal netadgang. Vores tykke klostermure har været en udfordring.

Ny hjemmeside

Skolen har fået ny hjemmeside, som Henrik Delfer har udformet og implementeret i samarbejde med ledelsen og nogle af skolens øvrige ansatte. Arbejdet med den nye hjemmeside er endnu ikke helt færdig. Vi har prioriteret, at oplysninger for vores kommende 1g og G10 elever skal være klar nu – i tiden op til orienteringsaftnerne i begyndelsen af januar. 

Ansættelser

Vores matematiklærer og skemaægger i grundskolen, Karen Haugaard, har sagt op, da hun har fået andet arbejde. Vi har derfor ansat en ny lærer i grundskolen, Mette Graae. Mette kommer fra en fast stilling som lærer i fysik og matematik i Ballerup kommune, og hun skal ovetage Karens timer (bortset fra 7e, som Morten Samsøe Schmidt overtager). Desuden skal hun hjælpe med støtteundervisning og lægge skema for grundskolen.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.

 

Lise Baadsgaard Jepsen