Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, oktober 2017

Skolestart

Onsdag d. 9. august tog vi imod 260 nye elever til vores fire nye 6. klasser, to nye 7. og ene nye 8. klasse, ene nye G10 klasser samt fire nye 1.g klasser.                                                                         

Personale

Peter Lund-Petersen, vores dygtige og afholdte dansk- og historielærer i gymnasiet, har valgt at gå på pension efter 40 år på NSG. Vi kommer til at savne ham.

Vi har ansat følgende nye medarbejdere fra august:

Grundskolen:

 • Augusto Bravo: vikar i fysik, matematik og robotteknologi

Gymnasiet:

 • Anna Sofie Søvndal: Dansk, religion og almen sprogforståelse
 • Kåre Seidelin: Idræt
 • Jonas Skovlykke Jensen: Historie og samfundsfag
 • Maja Kærulff Schliemann: Matematik
 • Maria Livbjerg: Engelsk og mediefag
 • Mathilde Lærke Chrøis: Idræt og biologi
 • Morten Persson: Kemi og engelsk
 • Sannie Engberg Arnhild: Tysk, historie og samfundsfag
 • Cristina Morales: årsvikar i spansk
 • Mikkel Ullerup Olsen: årsvikar i spansk

Gymnasiet og G10                            

Vi har fået en flok søde og glade 1.g og G10 elever i huset. Tutorer fra vores 2.g klasser havde planlagt et introprogram for eleverne afsluttende med en introtur til Klitborg for 1.g klasserne. Det har været et fint forløb, hvor eleverne er blevet rystet godt sammen og er blevet en del af det særlige tætte fællesskab, eleverne har her på NSG.

Fredag den 18. august var der intromiddag for de nye klasser, hvor forældre, elever og teamlærere spiste sammen. Derefter gik eleverne til introfest og forældrene til forældremøde, hvor de blandt andet fik mulighed for at møde klassens lærere. 

G10 har her i oktober været på en spændende kombineret intro- og studietur til Madrid.

Adventurerace finale med 1.g-klasserne

På NSG er idrætsundervisningen i 1.g-klasserne startet med at handle om ”City Adventure”. Forløbet har haft stort fokus på teambuilding, kreativ opgaveløsning, navigation og udholdenhed. Et af undervisningens formål har været at ryste eleverne sammen på tværs af klasserne og skabe et unikt sammenhold gennem fysisk aktivitet og samarbejde i sjove og kammeratlige omgivelser. Det kreative undervisningsforløb har ligeledes sigtet imod at give alle elever muligheden for at starte deres gymnasietid med bevægelsesglæde i idrætstimerne samtidig med, at eleverne oplever, hvor stor diversitet der er i idrætsfaget. 

Forløbet kulminerede i med et stort city adventurerace for alle 88 elever i 1.g. Her blev eleverne i hold stillet over for store fysiske og mentale udfordringer. Adventureracet bestod af tre aktiviteter: teambuildings øvelser på skolen, et besøg i Escape Copenhagen og et ca. 10 km langt orienteringsløb i Københavns gader og parker med 10 kreative poster.

Gymnasiereform

1.g eleverne er som den første årgang godt igennem grundforløbet, der efter gymnasiereformen er afkortet til 3 måneder. Der har været matematikscreening, evalueringssamtaler samt afklaringssamtaler med elevernes mentorer (en af de tre teamlærere i hver klasse) og rektor. Den 23. oktober skal der vælges studieretning.

Grundforløbet afsluttes i sidste halvdel af oktober og begyndelsen af november med en intern prøve i almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Den 6. november begynder studieretningsforløbet. 

Grundskolen

Vi har haft en fin skolestart med vores syv nye grundskoleklasser.

Tirsdag den 22. september var der forældremøde for alle de nye grundskoleklasser, hvor forældrene efter fælles introduktion i kantinen gik til individuelle klassemøder, hvor de blev introduceret til klassens lærere og valgte forældrerepræsentanter.        

Mange af skolens 9. klasser har i begyndelsen af skoleåret været på gode og lærerige lejrture til henholdsvis Prag, Dublin, Milano, Budapest og 9c har været på udvekslingstur til en jesuiterskole i Barcelona med genbesøg på NSG i foråret.

En gruppe elever fra 8. klasserne har i denne uge været på første del af deres udveksling med vores partnerskole i Reims, College Saint Joseph, sammen med fransklærerne Trine Vendius og Roberta Attorrese. Eleverne fulgte en uges fransk skolegang og hverdag hos de franske familier, hvor eleverne var indkvarteret. De franske elever kommer på genbesøg til foråret.

Skolens elever har igen i år mulighed for at tilmelde sig forskellige frivillige tilbud – en talent klub i dansk, English book Club, IT-patrulje for 6. og 7. klasser (programmering og arbejde med forskellige IT-programmer, kor, band for 8. og 9. klasse), forskellige former for frivillig idræt og masterclass i kinesisk. Nogle af aktiviteterne er begyndt, og nogle begynder først senere på året.

Vi deltager igen i år i Ekstra Bladets fodboldturnering med vores grundskoleelever og idrætslærer Linh Phan, som træner.

Besøg af Sankt Joseph Søstrene

Sidste skoleår fik NSG det flotte mosaikportræt af Niels Steensen, der hænger i Englesalen, forærende af Sankt Joseph Søstrene, der i mange år havde det hængende i deres moderhus på Strandvejen. Det kvittererede vi for ved at invitere en gruppe af søstrene på besøg på skolen mandag den 4. september. Vi begyndte med messe i kirken sammen med katolske elever og lærere, og derefter bød skolen på frokost. Sankt Joseph Søstrenes orden er ligesom jesuiterordenen kendt for sine mange skoler. I Danmark har de grundlagt ca. 20 over hele landet, og mange af NSG’s elever har gået på deres skoler på Østerbro og i Ordrup.  Det blev til en god snak om undervisning og pædagogik. Heldigvis var søstrene også meget tilfredse med ophængningen af portrættet af Niels Steensen.

Det kinesiske

Skoleelever i Beijing laver meget andet end de sædvanlige skolefag, vi kender i Danmark. Det fik 6., 7. og 8.-klasserne en fornem prøve på, da ”Beijing Students Art Troupe” besøgte NSG den 27. september og optrådte med et flot og varieret program i gymnastiksalen. Her var opera, folkemusik såvel som mere moderne toner, dans og kampsport – alt sammen fremført af kinesiske teenagere i fantastiske kostumer og med ligeså fantastisk koncentration.

Besøget var kommet i stand gennem et samarbejde med Det kinesiske Kulturcenter i Danmark og Den kinesiske Ambassade, og såvel kulturdirektøren som kulturattachéen var til stede og overværede programmet.  De kinesiske børn og unge var rejst langt for at optræde for deres danske jævnaldrende, og de fik en varm velkomst og et endnu mere begejstret bifald, da de havde vist, hvad de kunne.

Fra konflikt til fællesskab: reformationsmarkering i Roskilde

Den 4. oktober kørte samtlige 8. klasser på NSG til Roskilde. Sammen med alle andre 8. klasser på de katolske skoler vest for Storebælt skulle de være med at markere 500-året for reformationen ved en økumenisk gudstjeneste i Roskilde Domkirke med hele to biskopper. 

Det var Foreningen af Katolske Skoler, der havde taget initiativ til markeringen, for at understrege, at 500 år efter, at Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg, er der mere, der forener end adskiller katolikker og protestanter. Gudstjenesten blev indledt af Roskildes biskop Peter Fischer-Møller og Københavns katolske biskop Czeslaw Kozon, mens sognepræst Julie K, Goldschmidt og pater Jesper Fich OP kunne deles om både prædiken og prædikestol, nærmest efter princippet ”flytter du dig lidt i min retning, så flytter jeg mig også hen mod dig.”

Det danske Pigekor og et velklingende blæserensemble satte en festlig musikalsk ramme, og de gamle mure rungede, da 800 elever i fællesskab bad Fader Vor og Frans af Assisis berømte bøn ”Gør mig til redskab for din fred.”

 

Bygningen og gården

I bygningen på Australiensvej har vi fået renoveret gulvet på 700 gangen, og der er kommet ny trappebelægning på en trappe i hovedbygningen.

Lokale 124 er blevet renoveret, og der er opsat en ny type interaktiv tavle.

Endelig er der etableret et areal bag fodboldmålet, hvor der er opsat bordtennisborde.

Eleverne kan låne bolde og bat på kontoret.

I løbet af sommerferien er kontorgangen blevet udsmykket med en ny billedvæg bl.a. med berømte jesuitter og en oversigt over jesuiterskolerne rundt omkring i verden.

 

Lise Baadsgaard Jepsen