Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, april 2018

Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, april 2018

Gymnasiet og G10

Tirsdag den 6. januar blev der afholdt orienteringsaften for kommende G10 elever. Det var en fin aften, hvor vores G10-elever, lærerne og nogle af gymnasiets elever fortalte om vores skole og vores særlige G10-tilbud.

Torsdag den 18. januar blev der afholdt orienteringsaften for kommende 1.g elever. Der var rigtig mange besøgende, og det blev en meget vellykket og aften, hvor vores elever og lærere fortalte om skolen og de studieretninger og fag, vi udbyder.

Henning Haack, der er geofysiker og ansvarlig for meteoritsamlingen på Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet, holdt foredrag for gymnasiet den 15. januar. Han fortalte om meteoritter, Mars, solsystemets oprindelse og jagten på liv i rummet. Henning Haack har forsket i meteoritter i 25 år, og fordi nogle af dem består af klumper af det første faste stof, der dannedes i vores solsystem for 4567 millioner år siden, kan vi lære om de første 5-10 millioner år efter solsystemet blev skabt. Efter foredraget havde eleverne mulighed for at tage et stykke meteorit i hånden.

Fredag den 9. marts deltog skolens 1.g’er i Dansens Dag på Københavns Universitet.  Arrangementet startede med en fælles velkomst af lektor Helle Winther i en af de moderne idrætshaller på Nørre Campus. Straks efter velkomsten tog en gruppe energiske universitetsstuderende over. De startede en festlig og tempofyldt opvarmning for de godt 200 elever fra syv forskellige gymnasier. Efter opvarmningen blev eleverne sendt rundt til syv forskellige danse-workshops. I hver workshop blev eleverne modtaget af velforberedte og passionerede idrætsstuderende, som underviste i Zumba, Tae-bo, Bachata, Funky MTV, Gaga, Swing og Rock & Roll. Eleverne blev blandet på tværs af de forskellige gymnasier og til trods for meget forskellige udgangspunkter for at kunne danse, var de idrætsstuderende gode til at lave undervisningen, så alle blev udfordret og lærte nogle nye ting.

Niels Steensens Gymnasium har altid investeret i talentudvikling for vores gymnasieelever. For syvende år i træk har vi fået optaget alle indstillede elever på Akademiet for Talentfulde Unge. I år drejer det sig om hele 10 elever fra gymnasiet, der de næste to år følge et fagligt akademisk program ved siden af den almindelige undervisning.

De elever der er optaget i år er: Andreas Espensen Troelsen1b, Anna Livia Bojlén Lambert 1a, Emil Skaarup Blichmann 1b, Julie Vind Lykkegaard Nielsen 1d, Kassandra Caroline Kaae Steenfos 1a, Katinka Bukdahl Søby 1d, Mikael Saeedzadeh 1b 22, Mira Rosen Sørensen 1c, Torben Asbjørn Juul 1a og Veronica Bitton-Aabling 1a.

Vores elever får på denne måde et særligt tilbud om at komme til forelæsninger, deltage i workshops og mulighed for at arbejde projektbaseret med nogle af landets førende professorer, forskere og virksomheder. Derved kan de skabe nye og værdifulde kontakter med andre unge, som brænder for det samme.

Eleverne i 3.g har afsluttet deres SRP, Studieretningsprojekt, i december. Sidst i januar gik de i gang med deres eksamensopgave i faget Almen Studieforberedelse (AT), som skal være klar til den mundtlige studentereksamen i maj-juni. Eleverne i 2.g har skrevet deres Studieretningsopgave (SRO), som forberedelse til deres SRP i 3.g, og i marts har 3.g og 2.g været til terminsprøver.

Grundskolen

Den 8. januar var der Hellig Tre kongers messe for skolens katolske elever. Efterfølgende fik grundskolens klasser besøg af De hellige tre Konger, der kom forbi og uddelte slik. De tre konger eller vise mænd er en central del af fortællingen om Jesu fødsel i Betlehem og nævnes i Matthæusevangeliet kapitel 2. Ifølge en middelalderlig legende hed de hellige tre konger Kasper, Melchior og Balthazar og kom fra hver sin verdensdel som tegn på, at Jesu fødsel gjaldt alle mennesker. Men hvem kongerne i virkeligheden var, ved man ikke. Men her var de i al fald på NSG i al deres orientalske pragt. Tak for indsatsen til Alexander, Benjamin og Daniel.

En stor glæde for skolen er det, at der er i år blevet oprettet to kor, som vores gymnasielærer Anna Søvndal står for.

Hver mandag fra 15.50 til 16.30 øver koret for 6, og 7. klasserne, og tirsdag fra 15.30 til 17 koret for 9. klasse, G10 og gymnasiet i Englesalen

Koret for 6. og 7. klasse gav i marts koncert på plejehjemmet OK-Arendse på Lersø Park Allé. Det var til stor glæde for både plejehjemmets beboere og eleverne i koret. Koret for 9., G10 og gymnasiets har hjulpet til ved skolens orienteringsaften og synger jævnligt for ved gymnasiets morgensamlinger.

Et andet nyt tiltag i grundskolen er skoleskak som begyndte i januar, og som Quang Pham står for. Her mødes skakinteresserede elever i studiecenteret hver onsdag eftermiddag, hvor der er undervisning for både øvede og nybegyndere.

Fredag den 9. marts blev der afholdt årgangsfest for skolens 8. klasser i skolens kantine. Det blev en fin aften med god mad, musik og dans

Skolen har haft det årlige tilsyn ved tilsynsførende Roar Bruun. Det er endnu engang blevet til en meget fin tilsynsrapport. Rapporten kan ses på skolens hjemmeside.

 

Messer

I januar og februar har der været afholdt henholdsvis Hellig Tre Kongers-messe og Kyndelmisse-messe for skolens katolske elever. Desuden afholdes der som altid frokostmesse hver mandag for skolens katolske elever og lærere samt andre interesserede.

Emneuge

“Lande” var temaet for årets emneuge – et emne eleverne selv havde valgt.

Plastikforurening i Middelhavet, Australiens urbefolkning, nordisk samarbejde og verdens grundkøkkener. Det var blot nogle af de emner, der blev taget under behandling i dette års emneuge i uge 4. I løbet af de fem dage arbejdede elever og lærere i grundskole og gymnasium med at udvælge netop deres vinkel på et meget bredt emne og forberede plancher, modeller og smagsprøver for at vise, hvad de var nået frem til. Emnet fængede, og det er i grunden ikke så underligt på en skole, hvor mange forskellige nationaliteter og kulturer er repræsenteret på begge sider af katederet. Emneugen kulminerede om fredagen med besøg i klasseværelserne af forældre og skolens elever til præsentation af udstillinger, små foredrag og videoer. Snakken gik livligt, og heldigvis var der også tid til, at klasserne kunne gå besøg hos hinanden.

NSG-show 2018

Årets NSG-Show ”Årstiderne” med op mod 80 medvirkende elever og lærere løb af stablen 24.-26. januar.

Mange elever havde i månedsvis arbejdet med årets NSG-Show. Dramalærer Peter Togsverd havde det overordnede ansvar som instruktør, og skolens musiklærer, Dan Dalgas Haldager, stod for arbejdet med de mange sange og musikledsagelsen til stykket. Igen i år kan vi glæde os over de mange talentfulde unge, vi har på NSG. Der var mange fine monologer, dialoger og ualmindelig smukt fremførte sange.

Det kinesiske

Det kinesiske nytår blev fejret flot på NSG den 20. februar i den fint pyntede Englesal. Dette år står i hundens tegn. Det kinesiske nytår varer i 15 dage og er den vigtigste festival i Kina – præget af både fest, overtro og traditioner. Glade elever fra 6.a og b, 7.c og d., 8.e og f samt 9.a og c opførte sang, dans, teater og Kong Fu show samt en happening med et maleri, der blev udført live med kalligrafi og akvarel.  Motivet var en hane – sidste års dyretegn. Bagefter var der quiz om det kinesiske nytår, hvor ivrige elever dystede på livet løs. Selvfølgelig var der præmier til de 7. klasses elever, som vandt: Fine gaveposer fra Kina med lykkekager i. Hele festen blev afsluttet med en overdådig, kinesisk buffet med lækre dumplings og mini forårsruller til alle.

Frivillig tur til Beijing i vinterferien

I vinterferien var 31 af skolens elever fra 9. klasse, G10 og 1.g på en frivillig tur til Beijing sammen med Lise, Rune og Dina.

Det blev en fin tur bl.a. med besøg på Den Kinesiske Mur, ved Ming Gravene, Den Forbudte By, Lamatemplet, Sommerpaladset og Det Himmelske Tempel og Park. I sidstnævnte var der indrettet ”voksenlegepladser”, hvor Beijings ældre beboere dagligt kan hygge sig sammen og gøre gymnastik. Ifølge guiden bidrager det i høj grad til lavere hospitalsudgifter til Beijings ældre befolkning. En idé vi måske godt kunne lære af i Danmark?

Det blev også tid til et besøg i det spændende 798 Art District, hvor eleverne også så Det Danske Kulturinstitut. Direktøren Eric Messerschmidt holdt et meget inspirerende oplæg bl.a., om hvor vigtigt det er, at der er danskere, som kender til kinesisk kultur og sprog.

NSG gruppen ved Det Himmelske Tempel

 

Lise Baadsgaard Jepsen, april 2018