Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, oktober 2018

Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, oktober 2018

Skolestart

Mandag d. 13. august tog vi imod 225 nye elever fordelt på tre 6. klasser, to 7. klasser, en 8. klasse, en G10 klasse samt tre 1.g klasser.

Personale

Inge Lise Christensen, vores dansk- og tysklærer i grundskolen, har valgt at gå på pension efter 42 år som lærer på NSG. Desuden har Steen Johansen vores snedker og bygningsmedarbejder også valgt at gå på pension efter 46 år på NSG. Endelig har vores sekretær, Rikke Knakkergaard, fået nyt job.
Vi har ansat følgende nye medarbejdere:

Gymnasiet:

  • Christian Brixtofte Petersen, dansk og filosofi
  • Christian Grossjohann, matematik og fysik
  • Henrik Scheel Krüger, kemi og biologi
  • Maise Johansen, idræt
  • Manuel Ahedo Santisteban, spansk

Grundskolen:

  • Maise Johansen, idræt
  • Suzanne Rønhøj Schjøtt, biologi og geografi
  • Tine Vorting Balling, dansk, tysk og engelsk
  • Eric Viala, fransk

Ny sekretær: Anette Gynther Munkholm

Gymnasiet og G10

Vi har fået en stor flok søde og glade 1.g og G10 elever i huset. Tutorer fra vores 2.g klasser havde planlagt et introprogram for eleverne afsluttende med en introtur til Klitborg for 1.g klasserne. Det har været et fint forløb, hvor eleverne er blevet rystet godt sammen og er blevet en del af det særlige tætte fællesskab, eleverne har på NSG.

Fredag den 24. august var der intromiddag for de nye klasser, hvor forældre, elever og teamlærere spiste sammen. Derefter gik eleverne til introfest og forældrene til forældremøde, hvor de blandt andet fik mulighed for at møde klassens lærere. 

G10 har her i oktober været på en spændende kombineret intro- og studietur til Milano.

Adventurerace med 1.g-klasserne

Idrætsundervisningen i 1.g-klasserne startede med at handle om ”City Adventure”. Forløbet har haft stort fokus på teambuilding, kreativ opgaveløsning, navigation og udholdenhed. Et af undervisningens formål har været at ryste eleverne sammen på tværs af klasserne og skabe et stærkt sammenhold gennem fysisk aktivitet og samarbejde i sjove og kammeratlige omgivelser. Forløbet kulminerede med et stort city adventurerace for alle eleverne i 1.g. Her blev eleverne i hold stillet over for store fysiske og mentale udfordringer. Adventureracet bestod af to dele: Et besøg i Escape Copenhagen og et ca. 10 km langt orienteringsløb i Københavns gader og parker med 10 kreative poster.

1.g eleverne er som den anden årgang efter gymnasiereformen ved at være kommet godt igennem grundforløbet, der er afkortet til 3 måneder. Der har været matematikscreening, evalueringssamtaler samt afklaringssamtaler med elevernes tutorer (en af de tre teamlærere i hver klasse) og rektor. Den 29. oktober skal der vælges studieretning.

Grundforløbet afsluttes i sidste halvdel af oktober og begyndelsen af november med en intern prøve i almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Den 6. november begynder studieretningsforløbet.

Grundskolen

Vi har haft en fin skolestart med vores seks nye grundskoleklasser.

Onsdag den 29. august var der forældremøde for de nye grundskoleklasser, hvor forældrene efter fælles introduktion i kantinen gik til individuelle klassemøder. Her blev de introduceret til klassens lærere og valgte forældrerepræsentanter.

Flere af skolens 9. klasser har i begyndelsen af skoleåret været på gode og lærerige lejrture til henholdsvis Tjekkiet og Bruxelles.

Skolens elever har igen i år mulighed for at tilmelde sig forskellige frivillige tilbud fx mediefag, billedkunst, skoleskak, kor (8. og 9. klasser), band (8. og 9. klasse), forskellige former for frivillig idræt og masterclass i kinesisk. Nogle af aktiviteterne er begyndt, og andre begynder først senere på året. Desuden er der lektiecafé ved en af vores dygtige studenter og tidligere grundskoleelev, Helene Leser, hver tirsdag og torsdag eftermiddag. Tidspunktet fremgår af Lectio.

Vi har igen i år deltaget i Ekstra Bladets fodboldturnering med vores grundskoleelever og idrætslærer Linh Phan, som træner.

Den 10. september 2018 fik 13 heldige elever fra 9.d – med biologilærer Amit Rubinstein i spidsen – mulighed for at besøge Panum Instituttet og høre om hjerneforskning og sygdomme med nogen af de nyeste forskningsmetoder inden for genterapi og optogenetik. Det sidste er en revolutionerende metode, der kombinerer genmodificering med lyspåvirkning, og som gør det muligt at ændre aktiviteten i de enkelte hjerneceller. Det var lektor og forsker på Panum Instituttet David Woldbye, der tog imod NSG-eleverne og holdt foredrag om, at man ved hjælp af genterapi en dag vil kunne kurere sygdomme som epilepsi og ADHD. Derudover fik eleverne mulighed for at kigge med på dyreforsøg og modeller for træning af dyrenes reaktions- og opfatteevne ved hjælp af lyssignaler. En spændende forsmag på en verden af biotek, som venter lige rundt om hjørnet.

I denne uge har vores 9. klasser været i et praktikforløb for at blive klogere på, hvad de vil arbejde med senere i livet. Mandag til onsdag har alle vores nye grundskoleelever været på nogle vellykkede introture forskellige steder i Danmark. Torsdag var der motionsdag i Dyrehaven for skolens elever fra 6. til 8. klasse. Det blev en fin dag i strålende sol.

Retræter

Ca. halvdelen af årets retræter er nu godt afviklet. Nedenfor ses 3a’s refleksioner over dette. De har nu været på retræte gennem 3 år – og for nogle af eleverne i op til 7 år, da de også har gået på NSG i grundskolen.

“Hvert år tager alle elever fra Niels Steensens Gymnasium på retræte til Klitborg for at få en pause fra den travle gymnasie-hverdag. Man kommer ud i naturen, langt væk fra storbyen, for at komme tæt på hinanden.

Her tager man emner som fællesskab, stress og værdier op og reflekterer både som person og som klasse. Man siger, at gymnasiet skal være dannende, og det er lige det, retræterne handler om, når man reflekterer over og bearbejder emner, der er relevante for lige den tid, man er i. Her i 3.g har vi arbejdet med personlige værdier, som gjorde os klogere på os selv og hinanden. Vi har kigget på vores fortid, nutid og fremtid med forskellige øvelser. F.eks. har vi tegnet en graf over vores liv indtil videre med alle dets op- og nedture. Den gennemgik vi i mindre grupper, og mange blev meget berørte over det. Bagefter følte man sig meget tættere på sine venner.

Når der ikke var planlagt aktiviteter, stod programmet på hygge med sin klasse. Vi brugte tiden på rundbold, dåseskjul og en stor Jeopardy-turnering med rigtig lejrskolestemning.

Når man kommer hjem fra retræte, kan man tydeligt føle en kæmpe udvikling som klasse. Men også som individ, har man fået tænkt over sit liv og føler sig bedre rustet til fremtiden og er klar på at tage fat på gymnasiet med fornyet energi.”

Hjertestarter kursus for skolens ansatte

Den 13. september var 20 af skolens ansatte på hjertestarterkursus. Skolen har fået doneret en hjertestarter fra Trygfonden. Hjertestarteren hænger ved porten i Skt. Kjelds Gade 3, hvor den er tilgængelig for enhver, der hjælper ved hjertestop.

Det kinesiske

I slutningen af august var to lærere og femten elever fra Niels Steensens Gymnasiums partnerskole i Beijing, The High School Affiliated to Renmin University (RDFZ), på genbesøg på NSG. NSG’s gymnasieelever med kinesisk har hvert år stor glæde af deres besøg hos RDFZ, og alle sejl var sat til for, at vores kinesiske gæster skulle få sig en oplevelse for livet i Danmark. De kinesiske elever oplevede Tivoli og så nogle af Københavns største seværdigheder og fik også en smagsprøve på dansk familieliv, da de alle boede hjemme hos nogle af vores egne elever.

Lise Baadsgaard Jepsen