Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, december 2018

Nyt fra skolen december 2018

Personale

Skolebesøg i Kraków.

Godt tyve gymnasielærere og andet personale fra NSG besøgte mandag den 3. december Stanislaw Kostka Gymnasiet i Kraków til et møde med elever og ledelse om, hvordan det er at være jesuitergymnasium i Polen. Det blev til en grundig omvisning i den moderne indrettede skole anført af en gruppe entusiastiske elever. Skolen støttes fra USA, og det amerikanske præg var tydeligt i skoleuniformer, indretning og fokus på sport. Samtidigt var det oplagt, at eleverne var meget glade for og stolte af deres gymnasium.

Studiebesøget fandt sted i sammenhæng med en personaletur for grundskole- og gymnasielærere til Kraków weekenden over med masser af kultur og tiltagende julestemning.

Nogenlunde samme antal grundskolelærere besøgte samtidigt Szkola Podstawowa, en grundskole drevet af nazaretsøstre i samme nabolag. Også her blev der vist rundt, og de mindste elever optrådte med sang.

Gymnasiet og G10

Torsdag formiddag den 20. december er der juleindledning i kirken og julehygge i klasserne og den 19. december var der jule-volleyballstævne for 9. klasse, G10 og gymnasiet.

Skolens 3.g elever har været i gang med deres store opgave, studieretningsprojektet, som de har afleverer onsdag den 19. december.

Ligesom sidste år har en gruppe elever med Mira Rosen Sørensen 2.c og Julie Meyer 1.c i spidsen taget initiativ til indsamling af legetøj og tøj til Røde Kors i forbindelse med julen. Indsamlingen fandt sted fra den 3. til den 14. december og tøj og legetøj er nu blevet afleveret til Røde Kors, der giver det til familier og børn, der har brug for støtte i julen.

Den 30. november holdt uddannelses- og ungdomsforsker Laila Colding Lagermann oplæg for 1.-3.g, om hvordan man tackler stress i gymnasiet. Hun har netop udgivet en bog med samme tema på Dansk Psykologisk Forlag.

Den 8. november fik gymnasiet besøg af journalist og USA-kender Davids Trads, der tegnede et portræt af Donald Trump to år inde i hans præsidentperiode. Spørgelysten var stor blandt 2. og 3.g’erne i Englesalen, der blandt andet kom rundt om konsekvenserne af midtvejsvalget, handelskrigen med Kina og Nordkoreas Kim Jong-un. ”Hvis det lykkes Trump at få en aftale med Nordkorea, så bør man overveje at give ham Nobels Fredspris,” sagde Trads, der dog tilføjede, at Trumps udenrigspolitik ellers løb ham koldt ned ad ryggen. Men sådan ser ikke alle amerikanere på deres storpralende og uforudsigelige præsident, advarede USA-kenderen forsamlingen. Trump kan sagtens blive genvalgt i 2020, mente han.

1.g eleverne er som den anden årgang efter gymnasiereformen ved at være kommet godt igennem grundforløbet, der er afkortet til 3 måneder. Der har været matematikscreening, evalueringssamtaler samt afklaringssamtaler med elevernes tutorer (en af de tre teamlærere i hver klasse) og rektor. Den 29. oktober skulle der vælges studieretning.

Grundforløbet er blevet afsluttet i sidste halvdel af oktober og begyndelsen af november med en intern prøve i almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Den 6. november begyndte studieretningsforløbet.

Sidst i oktober mødtes tyskholdet i 2.g til film- og hyggeaften på skolen med medbragt mad. Som optakt til filmen ”Das Leben der Anderen” (De andres liv) fra 2006 om overvågning og kontrol i det gamle Østtyskland (DDR) holdt vores tyske praktikant Hedwig et oplæg omkring ”Anekdokter fra DDR”. Hedwig er fra Dresden og hendes mor er vokset op i DDR. 

Igen i år blev FN-dagen den 24. oktober markeret på NSG. Skolens 1.g klasser arbejdede denne dag med emnet klima i deres respektive kreative valgfag, som enten var musik, billedkunst, dramatik eller mediefag. Samtidig deltog eleverne i dagens konkurrence, hvor alle produktioner skulle konkurrere på lige fod. Eleverne havde fem timer til at lave deres kreative projekter, som enten var musiknumre, malerier, teaterstykker eller film.

Efter fem produktive timer skulle vinderne kåres i kategorierne bedste værk, mest originale idé og bedste detalje. Det var nogle flotte værker, som blev produceret i år, og dommerne var blevet sat på en svær opgave, da de skulle vælge tre vindere blandt de mange gode bud.   

Skolens 2. og 3.g klasser har været på spændende studieture i oktober måned. To 2.g klasser var i New York og besøgte jesuiterskolen Fordham Prep i the Bronx, hvor de bl.a. overværede undervisning.

Andre klasser har været i Barcelona med idræt og samfundsfag, Skotland med engelsk og samfundsfag, Cambridge med matematik og Island med dansk og idræt. Her blev der bl.a. set nordlys og gejsere, og eleverne var til foredrag på Sagamuseet. Alle nogle spændende og lærerige ture.

Traditionen tro var en gruppe 2.g elever i oktober på tre ugers besøg og udveksling i USA. De første fem dage blev tilbragt i New York, hvorefter eleverne og deres lærere drog til Louisville i Kentucky for at gå i skole og bo hos en amerikansk familie.

I løbet af disse to uger fik eleverne indblik i den amerikanske kultur og oplevede den ægte hverdag med alt fra skole og aktiviteter efter skole til at tilbringe tid sammen med værtselevens venner og familie. Både værtsfamilierne og skolerne var gode til at arrangere aktiviteter, hvor alle kunne mødes. Her blev der dannet bånd mellem værtseleverne og de danske udvekslingselever.

G10 har her i oktober været på en spændende kombineret intro- og studietur til Milano.

Grundskolen

Onsdag formiddag den 20. december er der juleindledning med krybbespil i kirken og julehygge i klasserne.

I december er terminsprøverne for 8. og 9. klasserne samt G10 blevet afviklet.

Den 13. december gik pigerne fra 6. og 7. klasse Luciaoptog på NSG. Optoget har navn efter Lucia, en kristen martyr i det 4. århundrede fra byen Syrakus på Sicilien, der døde under kejser Diocletians kristenforfølgelser. Lucias festdag fejres som en lysfest i Danmark og Sverige, måske fordi hendes navn kommer af det latinske ”lux”, der betyder lys. Ifølge traditionen går Luciabruden forrest i lysprocessionen bærende en krone med lys på sit hoved, og på vores skole samles alle de andre elever og ser på.

I grundskolen bliver der julehygget i december måned. Adventsmåneden startede med en ’klippe-klistre-dag’ for grundskolens 6. og 7. klasser, hvor eleverne pyntede deres klasselokaler. Der blev pyntet med de klassiske flethjerter, guirlander og meget andet pynt.

Mandag den 10. december afholdt sognepræst Anne Kathrine Giversen en festlig advents Gudstjeneste i Zions kirken for de ikke katolske elever. Katolikkerne havde religionsundervisning ved Linh Phan.

Flere af skolens 9. klasser har i efteråret været på gode og lærerige lejrture til henholdsvis Prag og Bruxelles. 9f har været på udvekslings tur til en jesuiterskole i Barcelona. NSG får genbesøg til foråret.

I uge 41 har vores 9. klasser været i et praktikforløb for at blive klogere på, hvad de vil arbejde med senere i livet.

Mandag til onsdag i samme uge har alle vores nye grundskoleelever været på nogle vellykkede introture forskellige steder i Danmark. For 6a var Helsingør Vandrehjem base for klassens introtur. Med en fantastisk udsigt til Øresund og med en masse frisk havluft havde klassen en skøn tur, hvor de rigtig blev rystet sammen. Dagene gik med et meget lærerigt besøg til Kronborg, et besøg på Museet for Søfart samt en tur til det svenske, nærmere betegnet Helsingborg.

I grundskolen er der jævnligt ekskursioner – ofte med en tværfaglig vinkel. 6b har været på tur med dansk og billedkunst, hvor eleverne skulle lære om multikunstneren Thomas Winding i Den Sorte Diamant. Thomas Windings udstilling handler om hans børnebøger, både illustrationer og tekster, samt hans børnefilm. Når man træder ind i udstillingen, er det som at træde ind i et andet univers, og man befinder sig så at sige inde i Thomas Windings hoved.

Niels Steensens-messer

Niels Steensens fest blev markeret med to messer for henholdsvis grundskolen, G10 og gymnasiet den 27. november. Messerne blev fejret af medlem af bestyrelsen p. Daniel Nørgaard, som også er en af skolens egne studenter.

Alumneforening

En ”seniormiddag” for de knap så unge studenter fra NSG er en ny tradition på skolen, og veteraner fra studenterårgang 1961 trængtes med 25-årsjubilarer fra 1993, da dørene blev slået op til lærerværelset med festdækkede borde fredag den 2. november. Faktisk var næsten alle årtier siden NSG’s grundlæggelse repræsenteret. Der var mange gode gensyn på tværs af årgange, og der blev udvekslet mange minder om årene på NSG.  Den gode stemning blev understøttet af en rigelig treretters menu og af årets kunstneriske indslag, som sangeren og lyrikeren Daniel Abraham Basse (studenterårgang 2009) stod for. Her var det særligt nytolkningen af Alphavilles ”Forever Young” (1984), der ramte plet. ”Den blev lavet, før jeg blev født”, sagde Daniel i sin introduktion. ”Men i gymnasiet spillede vi den hele tiden. Og så tænkte jeg, at den også ville være god her.”  

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Lise Baadsgaard Jepsen