Nyhedsbrev: Nyt fra skolen, april 2017

Gymnasiet og G10

Mandag den 9. januar blev der afholdt orienteringsaften for kommende G10 elever og torsdag den 12. januar for kommende 1.g elever. Det var nogle velbesøgte arrangementer. Vores elever var gode ambassadører for skolen og fortalte om, hvordan det er at være elev på NSG, og sammen med skolens lærere informerede de om vores gymnasie- og G10-tilbud.

Niels Steensens Gymnasium satser på talentudvikling og har de sidste par år været stærkt repræsenteret ved Akademiet for Talentfulde Unge. Det er sjette år i træk, at skolen får optaget alle de elever, skolen har indstillet til optagelse, og i år er der tale om syv elever fra gymnasiet. Eleverne skal de næste 2 år følge et fagligt akademisk program ved siden af den almindelige undervisning. Fra venstre til højre er det i bageste række: Gustav Ellegaard (1b), August Klemmensen (1a) og Anna Ovasapian (1c) og i forreste række er det Ane Folkmann (1b), Amalie Helløv (1a) og Emma Karmark (1a). Jonathan Rasmussen (1b) er også blevet optaget, men kom ikke med på billedet.

Ca. 200 elever og lærere fra G10 og gymnasiet indtog Park Bio den 8. februar for sammen at se Martin Scorseses Oscar-nominerede ”Silence” om mission og kristenforfølgelse i det 17. århundredes Japan. Der var helt stille i salen, da filmens hovedperson, jesuiterpræsten Sebastião Rodrigues, bliver stillet over for et brutalt valg: enten at opgive sin tro eller udsætte japanske kristne for grusom tortur og død. Filmen blev indledt af Lise og pater Pawel Ben, der underviser i filosofi i gymnasiet, og som selv er jesuit. Han fortalte bl.a., at Martin Scorsese har været mere end 25 år undervejs med sin film, der bygger på en roman af den japanske forfatter Shusaku Endo. ”Det har været meget bevægende for mig at se filmen,” tilføjede Pawel. To en halv time senere, da lyset atter blev tændt, var mange i salen enig med ham. 

Den 25.-28. januar var eleverne på Fysik A-holdet og fysiklærer Johanne de Leon “et smut” i Oxford, England. De lagde ud med at besøge et stort forskningscenter, CCFE – Culham Centre for Fusion Energy, syd for Oxford, hvor der forskes i fusionsenergi – et realistisk bud på fremtidens energikilde som erstatning for den mere risikofyldte fission. Inden turen havde eleverne fået godt styr på de grundlæggende betingelser for, at man kan få to atomkerner til at fusionere, samt de problemstillinger, der opstår, når man skal takle et plasma, der er varmere end solen! Det var således en stor oplevelse at se reaktoren JET (Joint European Torus) ved selvsyn, og møde nogle af de forskere der arbejder på projektet. Derudover oplevede eleverne universitetsbyen Oxford, med dens colleges, museer og hyggelige gader.

          

Eleverne i 3.g har afsluttet deres SRP, Studieretningsprojekt, i december. Sidst i januar gik de i gang med deres eksamensopgave i faget Almen Studieforberedelse (AT), som skal være klar til den mundtlige studentereksamen i maj-juni. Eleverne i 2.g har skrevet deres Studieretningsopgave (SRO), som forberedelse til deres SRP i 3.g og i marts har 3.g og 2.g været til terminsprøver.

Grundskolen

Skolen har haft det årlige tilsyn ved tilsynsførende Roar Bruun. Det er endnu engang blevet til en meget fin tilsynsrapport. Rapporten kan ses på skolens hjemmesiden.

I februar var 9c og 9e på en vellykket lejrskole til Østrig for at stå på ski. Målet med turen var, at sætte fokus på idrætsfagets læringsmål, som fx at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter, at eleverne fik viden om idrættens betydning for sundhed og trivsel og kroppens betydning for psyke og identitet.

          

Den 2. februar 2017 blev der afholdt skolevalg for 8., 9. og 10. klasser over hele Danmark, og det inkluderede Niels Steensens Gymnasium. Eleverne i de forskellige klasser, der var meldt til skolevalget, fik hver uddelt et valgkort, præcis som de ville have fået det, hvis de var fyldt 18 år.

Op til valget havde eleverne deltaget i en paneldebat mellem ungdomspolitikere fra forskellige partier og valgt deres egne mærkesager. Mærkesagerne viste sig at betyde meget for hvem, der blev stemt på. En af de mest populære mærkesager på NSG har klart været at fjerne topskatten. Men selvom krydserne i Englesalen blev sat meget forskelligt, endte valget med en rød sejr. Radikale Venstre fik flest stemmer, og sammenlagt fik rød blok næsten dobbelt så mange stemmer, som blå blok fik.

Fastelavn

Mandag den 27. februar var der tøndeslagning i gymnastiksalen for vores 6. klasser. Dagen sluttede i kantinen med fastelavnsboller og præmieuddeling til kattekonge og kattedronning samt bedste udklædte i hver klasse.

Messer

I januar, februar og marts har der været afholdt henholdsvis Hellig Tre Kongers-messe, Kyndelmisse-messe og Askeonsdags-messe for skolens katolske elever.

Emneuge

Hele grundskolen, G10, 1. og 2.g deltog i emneugen på Niels Steensens Gymnasium, 23.-27. januar. I år var temaet rygning, og fredag holdt skolen åbent hus for forældre og bedsteforældre, hvor de kreative produkter blev vist frem. Alle produkterne blev vurderet af to medarbejdere fra projekt Røgfri København, og de bedste blev belønnet. Tidligere på ugen, havde de selv samme medarbejdere holdt foredrag for skolen om rygning hos unge og voksne gennem tiderne. 1. og 2.g’s naturvidenskabelige linje fik ekstraordinært lov til at besøge Kræftens Bekæmpelse på Østerbro, hvor de hørte om deres nyeste kampagne ”Cool uden Røg.” I grundskolen udfoldede kreativiteten sig på bedste vis, og ideerne blomstrede. Alle arbejdede hårdt, og det kunne tydelig ses, da der var åbent hus. Gangene i grundskolen bar præg af det hårde arbejde. Der var alt fra plancher og skulpturer til film og kahoot-spil. Gymnasieeleverne havde ligeledes knoklet for at færdiggøre produkterne. Der var lagt vægt på kreativiteten og fagligheden. Produkterne var imponerende og en sand fornøjelse at gå rundt og kigge på

 

NSG-show 2017

Årets NSGshow med op mod 80 medvirkende elever og lærere løb af stablen 23.-27. januar med en særforestilling. Eleverne havde selv være med til at skrive stykket.

Mange elever havde i månedsvis arbejdet med årets NSG-Show, der denne gang blev opført på en måde, NSG aldrig havde præsteret før. De var en fortsættelse af historien om Aladdin og den magiske lampe. NSG-showet handlede om, hvad der siden skete. Ikke alene blev tilskuerne vidne til en opfølgning på den kendte historie, de måske ikke kendte; de fik også lov til at tage stilling til, hvordan historien nu skulle udvikle sig undervejs. Dramalærer Peter Togsverd havde det overordnede ansvar som instruktør, og skolens musiklærer, Dan Dalgas Haldager, stod for arbejdet med de mange sange og musikledsagelsen til stykket.

Igen i år fik vi en fantastisk forestilling, som er med til at skabe det stærke sammenhold, der er mellem vores elever på tværs af årgange og klasser.

Det kinesiske

I forbindelse med fejringen af det kinesiske nytår, som markerede indgangen til Hanens År, fremførte en flok engagerede elever fra 8.a et dansenummer ved den årlige nytårsfest søndag d. 29. januar på Københavns Rådhus. Eleverne og lærerne havde koreograferet og indøvet fri-dansen ”Kina Fantasier”, som illustration af elevernes forestillinger om Kina. Dansen og musikken bestod af elementer hentet fra både traditionelle kulturformer såsom Kung Fu og Beijing-opera og elementer hentet i moderne kulturformer såsom rap-musik, hip-hop miljø m.m.

Den 3. marts var gymnasiet og G10 til kinesisk nytårskoncert med Music Confucius Institute i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Koncertsal på Frederiksberg. Eleverne oplevede både hestevæddeløb, tropisk regn og en samtale mellem en fisker og en træskærer, alt sammen fortalt gennem klassiske kinesiske musikstykker.

Frivillig tur til Beijing i vinterferien

Ledsaget af Rune Ammitzbøll, Dina Segalt, Jianshu Chen og Glenn Taaning Pedersen oplevede 46 elever fra 9. klasse, G10 og 1.g Beijing. Programmet omfattede de vigtigste seværdigheder såsom Den forbudte By, Lama Templet, Den kinesiske Mur, Sommerpaladset, kunstdistriktet 798, og meget mere. Eleverne fik oplevet kulturen og lærte om vigtige dele af Kinas historie og religion.      

Lise Baadsgaard Jepsen, april 2017