20160826-felttur-0015Fredag d. 26/8 var 2.a og 3.a Biologi A på felttur til Fedtmosen og Smørmosen for at undersøge biotoper og kigger på primærproduktion. Der blev taget prøver, og indsamlet organismer til artsbestemmelse i laboratoriet. Eleverne sorterede materialet under frokosten hjemme i biologilærerens have.

Et par dage tidligere var eleverne fra 1.a også på felttur til Peblinge Sø som en del af deres NV-forløb. Her samlede eleverne prøver ind af den invasive vandplante Vandpest (Elodea canadensis). Efterfølgende mi kroskoperede eleverne dele af planterne i laboratoriet. 1.a kommer til at arbejde videre med vandpesten i resten af deres NV-forløb.

20160826-felttur-0019

20160826-felttur-0014

20160826-felttur-0010

20160826-felttur-0001