Niels Steensens Gymnasium satser på talentudvikling og har de sidste par år været stærkt repræsenteret ved Akademiet for Talentfulde Unge. Det er sjette år i træk, at skolen får optaget alle de elever, skolen har indstillet til optagelse, og i år, er der tale om syv elever fra gymnasiet. Eleverne skal de næste 2 år følge et fagligt akademisk program ved siden af den almindelige undervisning.

Fra venstre til højre er det i bageste række: Gustav Ellegaard (1b), August Klemmensen (1a) og Anna Ovasapian (1c) og i forreste række er det Ane Folkmann (1b), Amalie Helløv (1a) og Emma Karmark (1a). Jonathan Rasmussen (1b) er også blevet optaget, men kom ikke med på billedet. Vi siger stort tillykke til alle syv!

Akademiet for Talentfulde Unge er Danmarks første talentprogram, som sætter bred faglighed, samt social og personlig udvikling i fokus over et længerevarende forløb.

På Akademiet er der tre fokusområder – i daglig tale hedder de: Faglighed, Fremtid og Fællesskab. Det handler om, at de sigter imod at give eleverne faglige udfordringer på det højest mulige niveau, inspiration til fremtidig studie og karrierevalg og et socialt fællesskab med ligesindede – fællesskabet opbygges ofte på Facebook, men naturligvis især i det fysiske møde.

De arbejder på at udfordre og inspirere alle elever på det højest mulige faglige niveau. Ambitionen er at give den enkeltes faglige redskaber i gennem intellektuel sparring, vidensdeling og fællesskab. Forløbet strækker sig over to år, hvilket skaber et tydeligt tilhørsforhold for den enkelte elev. Hermed etableres også en god ramme for personlig og social udvikling. I og med deltagerne ikke blot følger et enkelt kursus eller et par workshops, men kommer igen, opstår et socialt rum, hvor samarbejde og venskaber trives på tværs af gymnasier og årgange.

Programmet

Progammet er tilrettelagt således, at den enkelte elev får mulighed for at udvikle sine færdigheder og dygtiggøre sig indenfor et så bredt spektrum af akademiske discipliner som muligt. Gennem den to-årige periode tilbydes således en grundlæggende introduktion til akademisk tænkning, formidling, fordybelse og ikke mindst akademisk arbejde. Udover disse grundseminarer tilbydes en række tilvalgsarrangementer i form af workshops, forelæsninger, virksomhedsbesøg m.m. indenfor specialiserede videnskabelige områder. Disse giver det unge talent mulighed for at lære at bruge akademiske værktøjer og styrker forståelsen for, hvad det vil sige at arbejde med akademiske problemstillinger. Programmet er karakteriseret ved at være af en så bred faglig vifte som muligt og indebærer arbejde indenfor både de samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske discipliner. Det forventes derfor, at de studerende har og kan opretholde et fagligt højt, men også bredt, niveau og viser interesse for mange forskellige områder.

At ville ville

Eftersom Akademiet er et ekstra tilbud, som ligger ud over elevernes almindelige skolegang er det vigtigt, at dem der deltager virkelig vil det. Fordi det er en ekstra udfordring også at nå Akademiet i en almindelig fortravlet skolegang. Af samme grund er det helt afgørende, at Akademiet tilbyder aktiviteter, der er af højest mulig kvalitet. Når man laver aktiviteter for dem, der både kan og vil noget ekstra, må man virkelig lægge sig i selen! Akademiets talenter skal til enhver tid opleve at blive udfordret i langt højere grad, end de er vant til. Derfor samarbejder Akademiet med nogle af Danmarks fremmeste forskere, undervisere, foredragsholdere, journalister og erhvervsfolk for at sikre, at kvaliteten af det akademiske program forbliver exceptionel. Udover at blive udfordret intellektuelt af dygtige professionelle, bliver de unge også inspireret og motiveret til at tro på deres egne evner og muligheder i fremtiden.

At kunne facilitere et fagligt og socialt rum, hvor lysten til at ville lære mere og til at dygtiggøre sig kan slå rødder og vokse sig stærk hos den enkelte, er et af de mål, Akademiet kontinuerligt stræber efter. Hvert semester arbejdes der intensivt for, at der til stadighed kan præsenteres interessante og relevante seminarer, udfordrende workshops og inspirerende input fra omverdenen. Samarbejdet med universiteterne og erhvervslivet er grundlæggende for kvaliteten af det akademiske program, og noget som konstant udvikles, finjusteres og evalueres.

Akademiet for Talentfulde Unge i fakta:

  • Akademiet for Talentfulde Unge samler faglige engagerede elever
  • Deltagerne er tilknyttet programmet i to år – fra midten af 1.g. frem til jul i 3. g.
  • Akademiet er landdækkende med centre i Region Øst, Midt og Syd.
  • På landsplan deltager ca. 2000 elever fra STX, HHX, HTX og HF
  • Alene i Region Øst, dvs. på Sjælland, er der optaget 1000 elever på de to årgange

Man kan læse mere om Akademiet for Talentfulde Unge her: http://ungetalenter.dk/