Katolske skoleledere flankerer biskopperne på torvet foran Roskilde Domkirke. Christa Bonde fra Sankt Knud Lavard Skole i Lyngby til venstre og rektor for NSG Lise Baadsgaard Jepsen helt til højre.

Stemningen var høj i busserne, da samtlige 8. klasser på NSG kørte til Roskilde den 4. oktober. Sammen med alle andre 8. klasser på de katolske skoler vest for Storebælt skulle de være med at markere 500-året for reformationen ved en økumenisk gudstjeneste i Roskilde Domkirke med hele to biskopper, Det danske Pigekor, trompeter og fanfarer! 

Pater Jesper Fich ved begyndelsen på prædikenen

Det var Foreningen af Katolske Skoler, der havde taget initiativ til markeringen, for at understrege, at 500 år efter, at Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg, er der mere, der forener end adskiller katolikker og protestanter. Gudstjenesten blev indledt af Roskildes biskop Peter Fischer-Møller og Københavns katolske biskop Czeslaw Kozon, mens sognepræst Julie K, Goldschmidt og pater Jesper Fich OP kunne deles om både prædiken og prædikestol, nærmest efter princippet ”flytter du dig lidt i min retning, så flytter jeg mig også hen mod dig.”

Biskop Peter Fischer-Møller og biskop Czeslaw Kozon indleder gudstjenesten

Det danske Pigekor og et velklingende blæserensemble satte en festlig musikalsk ramme, og de gamle mure rungede, da 800 elever i fællesskab bad Fader Vor og Frans af Assisis berømte bøn ”Gør mig til redskab for din fred.”

Præst for de katolske skoler, pater Jesper Fich, hilser på elev fra NSG

For eleverne fra NSG, hvoraf flere havde været med til messe med pave Frans i Malmø, da han sidste efterår besøgte Sverige i anledning af reformationsjubilæet, var cirklen sluttet på en hel særlig måde.