Dannebrog vajede side om side med paveflaget, da den pavelige nuntius (ambassadør) til de nordiske lande, ærkebiskop James Patrick Green, besøgte Niels Steensens Gymnasium mandag den 13. november ledsaget af biskop Czeslaw Kozon. Ærkebiskoppen besøgte både grundskolen og gymnasiet, og det blev til en god snak med eleverne om blandt andet matematik, USA som indvandrerland, NATO og New York City. Der blev også tid til et møde med ledelsen og til frokost med en gruppe elever og lærere samt jesuiterkommunitetet på NSG. 

Ærkebiskop Green voksede op i Philadelphia, hvor der er talrige katolske skoler og flere katolske universiteter, og han fortalte, at hans søster leder en af de største katolske skoler i området. Derfor var han særlig interesseret i at besøge Skandinaviens ældste katolske gymnasium og høre om danske uddannelsestraditioner.

Danmark og Pavestolen har haft diplomatiske forbindelser siden 1982, ligesom næsten alle andre lande i verden har det (Kina, Nordkorea og Saudi-Arabien hører til blandt undtagelserne).  Nuntius’ vigtigste opgave er at opretholde forbindelsen mellem paven og de lokale biskopper, præster og lægfolk overalt på jorden.  Men dertil kommer kontakten til den danske regering, og her er det særligt spørgsmål om religionsfrihed, fattigdommen i Den tredje Verden, flygtninge, miljøspørgsmål og våbenkontrol, der er på dagsordenen.

Ærkebiskop Green blev præsteviet i Philadelphia i 1976 og blev siden pavelig diplomat. Før han blev nuntius i Skandinavien har han blandt andet repræsenteret Pavestolen i Sydafrika, Botswana og Peru.