Biologi på NSG byder på mange spændende ture, praktiske aktiviteter og øvelser. Her et besøg på DNAlab

I løbet af foråret har BIO-eleverne fra 3.g og 2.g bl.a. arbejdet med vækstforsøg med bakterier, og brugt ”spillekortsdyr” til at simulere fangst-genfangst-metoden og populationsgenetiske undersøgelser. Foråret har desuden budt på ekskursioner til bl.a. Statens Naturhistoriske Museums DNAlab og til Biocentret på Københavns Universitet.

Eleverne fra 3a laver vækstforsøg i skolens laboratorium

I DNAlab eleverne arbejdede eleverne med de nyeste molekylærbiologiske metoder til naturovervågning, samt klassisk artsbestemmelse af ferskvandsfisk. På Biocentret blev der arbejdet med proteinoprensning og antibiotikaresistens hos bakterier.

2g. elever på felttur

Vi ser frem til flere spændende ture og aktiviteter i det nye skoleår. God sommer.

Mattias Nielsen