Målopfyldelse og udmøntning af resultatlønskontrakt for rektor ved NSG (2016)

Målopfyldelse og udmøntning af resultatlønskontrakt for rektor ved Niels Steensens Gymnasium, januar 2016 – 31. december 2016

1. Indsatsområder inden for basisrammen (7/12 dele)

1.1 Synliggørelse af skolens værdigrundlag (1/12)

Der skal senest december 2016 være udarbejdet en vision for en profil af en elev, der forlader NSG, med tilhørende strategi og handleplaner. Profilen skal synliggøres gennem præsentationer på hjemmesiden og i eksterne medier (fx Katolsk Orientering og Kristeligt Dagblad).

Målopfyldelse 0/12.

2.1 Studieparathed (2/12)

Gymnasieelevernes eksamensgennemsnit skal ved studentereksamen juni 2016 som minimum ligger som landsgennemsnittet for STX.

Effekten måles ved, at karaktergennemsnittet er som ovenfor anført ved studentereksamen 2016

Eksamensresultat var 7,5 og landsgennemsnittet var 7,4

Målopfyldelse 2/12.

2.3 Rekruttering (4/12)

Rekrutteringen til både grundskole og gymnasium skal være større end i 2015.

Fuld opfyldelse måles ved, at der ved tælledatoen i september 2016 er 10 % flere elever end ved tælledatoen i september 2015. Ved mindre opfyldelse beregnes resultatet pro rata.

Der måles separat for henholdsvis

Gymnasium (2/12)

Målopfyldelse 2/12.

Grundskole og G10 (2/12)

Målopfyldelse 0/12.

2. Indsatsområder inden for ekstrarammen (5/12 dele)

2.1 Indsats mod elevfrafald (2/12)

Indsatsområdets effekt måles ved at elevfrafaldet (udmeldelser fra elevens side) er under 6 % målt ved elev optællingerne 1. maj 2016 sammenlignet med 5. september 2015.

Der måles separat for

Gymnasium (1/12)

Målopfyldelse 1/12.

Grundskolen og G10 (1/12)

Målopfyldelse 1/12.

2.2 Arbejdstid – lærerne anvender en større del af den samlede arbejdstid sammen med eleverne (1/12)

Indsatsområdets effekt måles ved, at elev-lærer ratioen er steget i årsregnskabet 2016 i forhold til 2015

Der måles separat for

Gymnasium (1/12)

Målopfyldelse 0/12.

Grundskole samt G10 (1/12)

Målopfyldelse 0/12.

2.3 Arbejde med skolens musikprofil (2/12)

Der etableres et femårigt musikforløb fra 8. klasse og frem til studentereksamen.

I det kommende skoleår udbydes et musiktilbud, som både tilbydes elever fra eksisterende klasser og nye 8. klasses elever. Tilbuddet ligger som et ekstratilbud uden for klassernes undervisning – så vi ikke ødelægger bestående klasser.

Der måles på, at der er udbudt og oprettet et sådan tilbud fra august 2016

Målopfyldelse 2/12.

Resultatløn – endelig udmøntning 80.000 kr. dvs.