Vi har i år oplevet en meget stor søgning til vores skole.

Vi dette skoleår oprettet fire nye 6. Klasser, én ny 7. Klasse, en ny 8, klasse, to nye G10 klasser og tre nye 1g klasser. I alt er NSG vokset med to klasser en i grundskolen og en i gymnasiet, og den 10. August tog vi imod 245 nye glade elever.

Personale

Den pædagogiske leder i gymnasiet, Elisabeth Kossmann, har valgt at gå på pension efter 23 år på NSG. Vi kommer til at savne hende. I stedet har vi ansat Fredda Galea som ny pædagogisk leder fra 1. August. Fredda kommer fra Gammel Hellerup Gymnasium, hvor hun var IT-pædagog og lærer i spansk og engelsk.

Flere af skolens mangeårige dygtige lærere har valgt at gå på pension med udgangen af dette skoleår. Det er i gymnasiet Jean-Paul Fieschi og i grundskolen Anita Juel, Lisbeth Mahler og Kirsten Gericke. Desuden har Pia Andersen valgt at fratræde sin stilling.

Vi har i år følgende nyansættelser af lærere:

Gymnasiet: 
Anders Gormsen, matematik (årsvikar)
Cathrine Strange, Kinesisk

Ellen Bjerrum Bohr, engelsk

Johanne de Leon, matematik og fysik
Lasse Damgaard Christensen, matematik (årsvikar)
Rune Bender Justesen, samfundsfag (årsvikar)
P. Ben Pawel SJ, filosofi
Grundskolen:
Anders Gormsen, geografi og biologi (årsvikar)
Dina Segalt, dansk historie, samfundsfag og religion
Jette Pinstrup Berggreen, dansk, idræt og specialundervisning
Karine Peyrollier, fransk
Lasse Schieck, dansk, religion og historie/samfundsfag
Linh Phan, idræt, geografi og biologi
Lin Lin Liu, kinesisk og kinesisk musik
Maria Klogborg Stears, dansk, idræt, musik og religion
P. Ben Pawel SJ, religion
Rune Bender Justesen, historie og samfundsfag (årsvikar)

Gymnasiet og G10

Vi har nu taget i mod vores tre nye 1g klasser og to nye G10 klasser. Ti tutorer fra vores 2g klasser havde planlagt et introprogram for eleverne, afsluttende med en fælles introtur for de tre 1g klasser til Klitborg fra den 26. Til den 28. August. Det har været et fint forløb, hvor eleverne er blevet rystet godt sammen og er blevet en del af det særlige tætte fælleskab, eleverne har her på NSG. G10 er i denne uge på en kombineret introtur og studietur til Rom.

Fredag den 21. August var der intromiddag for de nye klasser, hvor forældre, elever og teamlærere spiste sammen. Derefter gik eleverne til introfest og forældrene til forældremøde, hvor de blandt andet fik mulighed for at møde klassens lærere.

Tre af vores 2g elever, Victor Lantau, August Wiese og Marcus Binne, er, efter indstilling fra skolen, blevet optaget på et et-årigt forløb på CIEC. Et forløb, de skal følge ved siden af deres skolegang på NSG.
CIEC er en forkortelse for Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre. Det er et center og et talentudviklingsprogram for unge fra gym¬nasier i Region Hovedstaden med interesse for innovation og entreprenørskab.
Elever, der bliver optaget på programmet, samles en-to dage om måneden i TAP E i Carlsbergbyen. Eleverne sa¬marbejder på tværs af skoler og arbejder projektorienteret i samarbejde med en række fageksperter, virksomheder (offentlige og private) samt unge iværksættere.
Forløbet er stykket sammen på den måde, at eleverne får en introduktion til forskellige innovations- og entreprenørskabsområder, fx social innovation, grøn og bæredygtig innovation samt startup-branchen og iværksætteri (fx hvordan man kommer fra idé til realisering af projekt og/eller virksomhed).
CIEC har et tæt samarbejde med det danske erhvervsliv, offentlige og private virksomheder, iværksættervirksomheder, folk fra den kreative branche samt videregående uddannelsesinstitutioner.

I denne første del af skoleåret har morgenfriske elever fra gymnasiet, G10 og 9. Klasse traditionen tro haft mulighed for at deltage i NSGChallenge – et løb i fælledparken sammen med gymnasiets idrætslærere to morgener om ugen. Der er præmier til den elev og den klasse, der løber længst alt i alt.

Der er nu lektiecafé tre dage om ugen i matematik og fysik for gymnasiet og G10 i elev-loungen på 2. Sal.

I forlængelse af morgensamlingen den 24. September, afholdt Røgfrit København ”Rygestop Events” i vores gymnasieafdeling over to omgange. I den kommende tid vil rygere i gymnasiet og G10 kunne tilmelde sig et rygestopkursus betalt af Københavns kommune.

 

Grundskolen

Vi har haft en fin skolestart med vores 6 nye grundskoleklasser, og det er en flok søde og glade elever, vi har fået i huset.

Tirsdag den 8. September var der forældremøde for alle de nye grundskoleklasser, hvor forældrene, efter fælles introduktion i Engelsalen, gik til individuelle klassemøder, hvor de blev introduceret til klassens lærere og valgte forældrerepræsentanter.

nyt_fra_ledelsen1Skolens 9. Klasser har været på gode og lærerrige lejrture til forskellige storbyer i Europa her i begyndelsen af skoleåret. En enkelt klasse, 9c, var på udvekslingsbesøg på en jesuiterskole i Barcelona med genbesøg på NSG i foråret.

En gruppe elever fra 8. Klasserne har i denne uge var i uge været på første del af deres udveksling med vores partnerskole i Reims, College Saint Joseph, sammen med fransklærerne Cecilie Boas Law og Roberta Attorrese. Eleverne fulgte en uges fransk skolegang og hverdag hos de franske familier, hvor eleverne var indkvarteret. De franske elever kommer på genbesøg til foråret.

I denne uge har skolens 9. Klasser været i praktikforløb på forskellige arbejdspladser.
Fredag her før efterårsferien har vores 6. Til 8. Klasser deltaget i det landsdækkende motionsløb og har løbet i Fælleparken.
Skolens elever har igen i år mulighed for at tilmelde sig forskellige frivillige tilbud – bl. A. English book-club, kinesisk billedkunst, IT-patrulje for 6. Og 7. Klasser (programmering og arbejde med forskellige IT-programmer), Science Club for 8. Og 9. Klasser, forskellige former for frivillig idræt bl. A. Morgenløb, kinesisk idræt og frivillig basket. Nogle af aktiviteterne er begyndt og nogle begynder først efter efterårsferien. Eleverne skal holde øje med beskeder i Lectio fra lærerne, hvis de ønsker at deltage.

Det kinesiske

nyt_fra_ledelsen2Fredag den 14. August havde skolens 7. Klasser besøg af en kulturtrup fra Huaming Weiye Culture Exchange Center i Beijing. Alle optrædende var børn mellem 9-15 år, og de imponerede med optræden i forskellige klassiske kinesiske discipliner så som sang, dans, gadelege, kalligrafi og the-ceremoni. Til stor begejstring for de danske elever, delte de kinesiske børn kalligrafiruller og the ud efter deres opvisning, og enkelte danske elever var med på scenen for at lege. Efter showet havde 7. Klasserne mulighed for selv at prøve kræfter med alle disciplinerne, og der blev grinet og snakket flittigt på tværs af kulturelle grænser. ‘

Tilstede var også Kinas Ambassadør til Danmark Mr. Liu Biwei og kulturattachéen ved den Kinesiske Ambassade i Danmark Mr. Li Jin Sheng.

Traditionen tro fejrede eleverne på Niels Steensens Gymnasium den kinesiske Månefestival fredag d. 25. September. Skolens lærere i kinesisk havde sammensat et flot program med forskellige indslag fra alle de deltagende klasser. Den første klasse lavede et fint skuespil, der fortalte legenden om gudinden Chang’e, og hvordan hun endte på månen. Flere af eleverne spillede selv musik, mens deres klasser sang til på kinesisk. Programmet blev sikkert præsenteret på både kinesisk og dansk af de to konferenciers, Helene og Anastasia fra 1c.

nyt_fra_ledelsen3De deltagende elever fik også mulighed for at smage den særlige månekage, som traditionelt set gives til familien, venner og bekendte under Månefestivallen. Efter frokostpause og månekage fortsatte festivallen med musiske indslag på traditionelle kinesiske instrumenter af de dygtige musiklærere ved Music Confucius Institut.

I arrangementet deltog direktør, Li Xiaoguang, fra Copenhagen Business Confucius Institute og direktør, Li Xin, fra Music Confucius Institute ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Direktør Li Xin fortalte at månefestivallen traditionelt fejres sammen med familien, hvorfor han vil betragte Niels Steensens Gymnasium som sin familie, da vi også i fremtiden vil komme til at samarbejde tæt – et samarbejde som vi med glæde ser frem til.
Som led i vores ordning med Confucius Classroom har vi fået tre praktikanter, Shi Lei, Ye Xiaoyuan og Wang Tian, fra Kina. Det betyder, at vi kan have to-lærer ordning i kinesisk på mange af vores hold, og at der vil blive tilbud om ekstra kinesisk/Masterclass for særligt interesserede samt ekstra kinesisk for elever, der har svært ved det kinesiske.
Wang Tian er uddannet idrætslærer, og hun vil forestå tilbud om Kong Fu og Tai Chi efter skoletid.

Bygninger

I løbet af sommerferien, er der kommet nyt gulv på Jonasgangen, og væggene er blevet malet. Gangen fremstår nu igen meget smuk.
Lokale 8 har hidtil været IT-lokale, men nu hvor alle elever har computere med, har vi renoveret lokalet, og det er blevet til et nyt stort klasselokale, som vi fik brug for til vores mange nye elever.
Hen over sommeren er det opsat 6 nye SmartBoards – så der nu også er SmartBoards i alle grundskolens klasselokaler.
Vi har for nogle fondsmidler fra fonden ”Myretuen” fået renoveret kantinen og fået helt nye møbler.
Indretningen er sket efter de ønsker, der har været fra et kantineudvalg bestående af elever, lærere og ledelse. Kantinen er blevet indrettet til et fleksibelt rum, der både kan benyttes til kantine, undervisning og grundskolens skriftlige prøver.Oktober 2015, Lise Baadsgaard Jepsen