Personale

Stillingen som afdelingsinspektør i grundskolen er blevet slået op til besættelse fra 1. august, og indtil da er Rune Ammitzbøll Langholm konstitueret som afdelingsinspektør.

Undervisningsmiljøvurdering

På skolens hjemmeside kan man nu læse elevernes meget positive vurdering af NSG. Undersøgelsen blev foretaget i Lectio i december, og efter Jul udarbejdede ledelsen og gymnasiets undervisningsmiljørepræsentanter en handlingsplan.

Gymnasiet og G10

Torsdag den 22. januar blev der afholdt orienteringsaften for kommende G10 elever og mandag den 26. januar for kommende 1.g elever. Det var nogle meget velbesøgte arrangementer, hvor vores elever var gode ambassadører og fortalte om, hvordan det er at være elev på NSG og sammen med skolens lærere informerede om vores gymnasie- og G10-tilbud.

3.g har haft besøg af Christian Ifversen fra det danske Kabaddi landshold. Eleverne lærte en masse og havde nogle fantastiske timer, hvor de fik lov at prøve kræfter med denne asiatiske kampsport.

Kabaddi

I januar havde samfundsfagsholdene i gymnasiet en spændende fællestime i Englesalen med en politisk debat mellem Joachim B. Olsen (LA) og Kristian Westfall (S) om velfærdsstat, dagpenge og kommende valg.

G10 var i uge 3 på et vellykket todages brobygningsprojekt  i Gymnasiet, hvor de oplevede gymnasiefag og undervisning ved gymnasielærerne.

Prøver og større opgaver i Gymnasiet

I december måned havde 1.g deres første obligatoriske årsprøver i Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Sprogforståelse. Efter 1.g’s gymnasiale Grundforløb i efteråret begyndte de på deres studieretninger d. 5. januar.

Eleverne i 3.g har afsluttet deres SRP, Studieretningsprojekt, i december. Sidst i januar gik de i gang med deres eksamensopgave i faget Almen Studieforberedelse (AT), som skal være klar til den mundtlige studentereksamen i maj-juni.

Eleverne i 2.g har skrevet deres Studieretningsopgave, som forbereder til deres SRP i 3.g.

I uge 13 har 3.g deres skriftlige terminsprøver, som er den store generalprøve, inden de skriftlige studentereksaminer går i gang sidst i maj. Efter Påske har 2.g terminsprøver i afsluttende skriftlige fag – Engelsk B og Matematik B.

Studieture og udvekslingsbesøg

I begyndelsen af januar var 3.g elever fra Idræt B-niveau-holdet på en vellykket skitur til Østrig med idrætslærer Kåre Seidelin.  Turen er en del af elevernes studieretningsforløb i idræt, og eleverne blev filmet under skiløbet til brug for en evt. eksamen i faget til sommer. Se videoklip fra skituren her.

I ugen før påskeferien fokuserer 2.g eleverne på deres 2. fremmedsprog:

  • Elever fra 2ab Kinesisk-holdet er på en 11-dages udvekslingstur til Beijing, hvor de besøger vores partnerskole The High School Affiliated to Renmin University – RDFZ. NSG-eleverne er på en enestående rejse, hvor de får et indblik i livet i Kina i dag, når de møder de studerende fra RDFZ og deres familier. Til august kommer de kinesiske elever på genbesøg på NSG.
  • Tyskholdet i 2.g er på en kortere tur til Hamburg, hvor de får afprøvet deres sprogfærdigheder i denne nordtyske ”Hansestad”.
  • De øvrige 2.g elever har sproguge med henholdsvis Fransk og Spansk.

 

Siden 2011 har NSG haft et samarbejde med St. Benno Gymnasium i Dresden. I februar i år har 14 elever fra 8. og 9. klasse været på en uges besøg i Dresden, hvor de har boet hos de tyske elever.  I ugen inden påskeferien er de tyske elever på genbesøg på NSG. 

Grundskolen

Gennem tre uger i januar arbejdede alle 9. klasser på NSG med valg og demokrati. Forløbet startede den 12. januar, hvor vores statsminister udskrev Skolevalg for alle landets 9. klasser. I en uge arbejdede eleverne med mærkesager, hvor hver enkelt elev skulle vælge tre mærkesager (ud af 25). I anden uge skulle eleverne lave mindst én kampagne for en mærkesag og dele den på de sociale medier for at skaffe opmærksomhed og opbakning til den. Op til den sidste uge af undervisningsforløbet valgte de politiske partier (Venstres Ungdom og SF’s Ungdom) tre mærkesager, der herefter kommer til at udgøre grundpillen i deres partiprogram for Skolevalg. Elevernes opgave var at vurdere hvilket parti, der bedst repræsenterede deres holdninger, og som de derfor ville stemme på. Onsdag den 28. januar kl. 10.30-11.45 blev der så afholdt afsluttende paneldebat med Venstres Ungdom og SF’s Ungdom i Englesalen. Valget blev afholdt torsdag d. 29. januar, hvor alle skolens 9. klasser fik udleveret valgkort og stemmeseddel, og landsresultatet blev offentliggjort om aftenen som del af en valgaften på DR Ultra.

afstem01

afstem02

afstem03

Fastelavn blev fejret med tøndeslagning i de to gymnastiksale for 6. og 7. klasse den 16. februar. Der var mange flot og fantasifuldt udklædte elever. Dagen sluttede i kantinen med fastelavnsboller og præmieuddeling til kattekonge og kattedronning samt bedste udklædte i hver klasse.

fastelavn01

fastelavn02

9. årgang er nu færdig med projektopgaverne og valget af ungdomsuddannelse optager eleverne. En glæde er det, at vi får lov at følge nogle af vores elever lidt længere tid enten i gymnasiet eller i vores gymnasieforberedende 10. klasse.

Der er nu fuld gang i optagelsessamtalerne til næste skoleårs nye 6., 7. og 8. klasser. Vi får mange henvendelser, og det ser ud til, at vi igen får en stigning i elevtallet næste år.

Messer og gudstjenester 

Det nye år 2015 blev festligt markeret med Hellig Tre Kongers Messerne for alle elever den 6. januar. Efter messerne gik de Tre Konger gennem huset med røgelse og velsignede klasseværelser, kontorer og Lærerværelset.

Kirkeåret fortsatte med messer for katolske elever – Kyndelmisse-messe og Askeonsdagsmesse. For de ikke-katolske elever blev fastetiden indledt med et besøg af folkekirkepræst Mia Rahr Jacobsen, som virker som natkirkepræst ved Trinitatis Kirke. Hun holdt to fastegudstjenester, hvor forskellige klasser medvirkede med forbønner og læsninger, som de havde forberedt i religionstimerne inden.

NSG-show 2015: Romeo og Julie

Omkring 70 elever medvirkede i årets flotte forestilling i dagene 11. til 13. marts. To elever fra 3.g, Ida Bjørlig og Rebecca Wittenburg, havde sammen med Peter Togsverd skrevet denne nye udgave af Romeo og Julie, som starter med hovedpersonernes død i 1500-tallet. Efterfølgende vågner Romeo og Julie op i år 2015, hvor deres kærlighedshistorie kan begynde forfra. Under indstudereingen af stykket havde de medvirkende haft en workshop med skuespilleren Cyron Melville, som fortalte om sine erfaringer som skuespiller og instruerede nogle scener og gav gode inputs til NSG-eleverne.

Vores nye version af Romeo og Julie blev smukt understøttet af musik ved NSG-bandet og de tre sangere Ida 3a, Claudia 1b og Mille 9b. Igen i år fik vi en fantastisk forestilling, som skaber sammenhold på NSG. Dramalærer Peter Togsverd havde det overordnede ansvar som instruktør. 

20150228-nsg-show-15-PB-0503

romeojulie-forside

Det kinesiske

Den 21. januar var der arrangeret workshop for 6. klasserne om kinesiske musikinstrumenter med undervisning af lærere fra Music Confucius instituttet ved Københavns musikkonservatorium.

 

 

Frivillig tur til Beijing i Vinterferien

I vinterferien var 44 elever fra 9. klasse og G10 på en frivillig tur til Beijing med nogle af gymnasiets og grundskolens lærere – Søren, Jianshu, Roberta, Jimmi og Marek. Udover muligheden for at prøve kinesisk i praksis, bød turen på store oplevelser som bl.a. en tur til Den Kinesiske Mur, besøg i Den Forbudte By og Sommerpaladset.

Den 22. februar deltog en gruppe at skolens 6. og 7. klasses elever i fejringen af det kinesiske nytår i Østerbrohuset. Eleverne var blevet trænet i Tai Chi og Kong Fu af skolens praktikant fra Beijing, idrætslæreren Zhengwu Shan, og det blev en meget flot optræden for de mange gæster.

 

kina01

kina02

”Solformørkelse”

Fredag den 20. marts samledes alle skolens elever og lærere i gården for at få et glimt af solformørkelsen. Desværre var det overskyet, og man kunne kun ane, at det blev lidt mørkere omkring kl. 10.50. Til gengæld fik vi taget nogle gode billeder af vores elever i gården.
20150320-untitled shoot-0005
Ledelsen, marts 2015