Latin A og Græsk A

Klassikerlinjen

Her bliver stillet skarpt på den sproglige og kulturelle baggrund for vores civilisation. Med latin, græsk og den antikke kultur åbner man konstant døre og vinduer mod resten af verden.

Hvorfor er vores samfund bygget op, som de er? De to fag handler om at blive sprogligt bevidst og kunne gennemskue systemer. Vi arbejder med demokrati, retorik, drama, filosofi og meget andet. Emnerne kan nemt kombineres med andre fag i gymnasiet, fx dansk, historie, matematik og religion.

Valgfag på Klassikerlinjen

På Klassikerlinjen skal du vælge tre af følgende valgfag:

Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Biologi B, Matematik B,
Samfundsfag B, Naturgeografi B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Dramatik B, Idræt B, psykologi C, Informatik C, Filosofi B og Filosofi C. (minimum et fag på A/B-niveau)

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg.

A-niveau fag Græsk A Latin A Valg A/B
B-niveau fag Græsk C og B Latin B Valg A/B/C
C-niveau fag Biologi Latin C Valg A/B/C

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til?
Brug vores studieretningsfolder til at læse videre og at se hvilke uddannelser studieretningen giver mulighed for.

Få desuden overblik over mulighederne på Adgangskortet hos Uddannelses-guiden

Hop til vores andre studieretninger…

MATEMATIK A, FYSIK B OG KEMI B

Lys og farver, stjerner og galakser, kvarker og sorte huller – Denne studieretning er for dig, der er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden er bygget op, og hvordan den kan forklares.

BIOLOGI A OG KEMI B

Denne studieretning har fokus på samspillet mellem biologi og kemi for at forstå grundlæggende biologiske processer – fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer.

MUSIK A OG MATEMATIK A

Kreativitet og logik går hånd i hånd på denne studieretning. Matematikken forklarer musikteorien, og vi kommer tættere på musikkens kerne, nemlig lyd.

SAMFUNDSFAG A OG MATEMATIK A

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil vide mere om den sociale og politiske verden, der omgiver os: fra Christiansborg til EU, fra velfærdsstaten til illegale migranter.

SAMFUNDSFAG A OG ENGELSK A

Dette er studieretningen for dig, der interesserer dig for det samfund, du er en del af og ønsker at være bedre klædt på til at kommunikere med den. Her vil du komme til at arbejde med tre hovedområder: politik, økonomi og sociologi.

ENGELSK A, SPANSK A OG TYSK B/FRANSK B

Interesserer du dig for sprog, kulturforståelse og identitet? Den internationale linje er studieretningen for dig, som har mod på at give dig i kast med en globaliseret verden i hastig forandring.

ENGELSK A, KINESISK A OG TYSK B/FRANSK B

Dette er studieretningen for dig, som har interessere for sprog og internationale forhold. Du kommer tættere på det fremstormende kinesiske samfund og lærer at kommunikere på kinesisk.

LATIN A OG GRÆSK A

Her bliver stillet skarpt på den sproglige og kulturelle baggrund for vores civilisation. Med latin, græsk og den antikke kultur åbner man konstant døre og vinduer mod resten af verden.

MUSIK A OG ENGELSK A

Denne studieretning er til dig, der gerne vil være rigtig god til engelsk og samtidig ønsker at udvikle dine kreative talenter gennem musikken.