I 2017 var det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen og store ændringer i det kristne Europa. Eleverne i 9.c og 9.d har gennem efteråret 2017 arbejdet med forskellige aspekter af reformationen.

At dykke ned i en karakter som Martin Luther er en spændende og meget kompleks opgave, så for at lære ham bedre at kende, stillede eleverne skarpt på Luthers kendte salmer ”Nu fryde sig hver kristen mand” og ”Vor Gud han er så fast en borg”. Der blev også kigget nærmere på reformationens billedkunst hos Lucas Cranach og til sidst i Luthers egne skrifter i ”Luthers Lille Katekismus”. I 2015 udgav Den katolske Kirke og Det lutherske Verdensforbund bogen ”Fra konflikt til fællesskab”, som indeholder et håb om større enhed mellem kirkerne. Dette håb har pave Frans gentagende talt om, siden han besøgte Lunds Domkirke ved reformationsårets start. Derfor har fokus gennem forløbet særligt været på, hvad kirkerne har til fælles.

Forløbet afsluttedes med workshoppen ”Bogtrykkerkunsten – når spredning af information forandrer samfund” arrangeret af Østerbro Bibliotek, som beskæftigede sig med, hvordan det er muligt at sprede information til mange mennesker og betydningen for, hvordan og hvor hurtigt et samfund kan forandre sig. Der blev trukket tråde fra bogtrykkerkunstens betydning for reformationen til virkningen af vor tids sociale medier. Eleverne arbejdede med at finde nutidige eksempler på, hvordan spredning af information i dag påvirker deres og vores liv, og hvordan dette kan skabe forandringer i dag.

 

Af Rune Ammitzbøll Langholm, Afdelingsinspektør