Antimobbestrategi, Niels Steensens Gymnasium, Grundskolen

Antimobbestrategi, Niels Steensens Gymnasium, Grundskolen

Mobning opstår faktisk sjældent, når børnene i gruppen er gjort bevidste om, at der er forskel på at drille for sjov og drille for alvor. At det er sejt at kunne sige fra og hjælpe andre.

Kilde Mary Fonden

Målet for mobbepolitikken er at Niels Steensens Gymnasiums Grundskole er en mobbefri skole, hvor eleverne behandler hinanden med respekt, ud fra jesuitternes spiritualitet og motto: Men and Women for others

Hvad er mobning – inkl. digitalmobning

Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.

Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade.

Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:

 1. at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne
 2. at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden
 3. at sprede skadelige rygter
 4. flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
 5. bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort
 6. at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
 7. at tage eller ødelægge den andens ting
 8. at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil

Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø 

Handleplan

Hvad gør vi på NSG, hvis mobning forekommer?

Rækkefølgen i handleplanen er afhængig af den enkelte situation.

 1. Den person, der får kendskab til mobning af et barn henvender sig til klasselæreren eller ledelsen (og ledelsen informerer klasselæreren)
 2. Forældrene og klasselæreren samtaler først om problemets omfang og eventuelle tiltag.
 3. Klasselæreren informerer ledelsen og klassens team.
 4. Klasselæreren taler med den mobbede, evt. efter følgende beskrivelse:
 5. At være øre: Spørger konkret ind til oplevelserne, så barnet får læsset af.
 6. At løfte skyld: Udviser forståelse og løfter skylden væk fra barnets skuldre ved at pointere, at mobningen skyldes dårlige måder at være sammen på i klassen.
 7. Klasselæreren fortæller, hvad han/hun har tænkt sig at gøre. Vurderer evt. om der er brug for en ”tænkepause”, sparring, rådgivning andre steder fra.
 8. Hvad kan barnet gøre? Hjælper barnet frem til en eller to håndterbare beslutninger – f.eks. ved at fortælle forældre om situationen.
 9. Ledelsen taler med mobberne, hvor skolens holdning til mobning bliver tydeliggjort – skolens studie- og ordensregel inddrages. NB! Det er handlingerne, der er problematiske og ikke personerne. Mobberne orienteres om, hvad de konkret skal ophøre med at gøre. Personen som mobber vil normalt få en skriftlig advarsel. Samtalen følges op mindst en gang om ugen, indtil problemerne er løst, hvor NSGs værditræ bruges i samtalen.
 10. De berørte forældre kontaktes af ledelsen eller klasselæreren med henblik på sammen at finde løsninger.
 11. Det afdækkes om forældrene er i dialog med andre forældre. Er der et ”Hjem-hjem-samarbejde”?

I klassen & i teamet

 1. Klasselæreren eller andre lærere taler med ”tilskuerne”, der opfordres til at handle aktivt til fordel for den mobbede – her inddrages NSGs værditræ.
 2. Hvis det vurderes, at det er nødvendigt, afholdes der klassemøder, hvor problemet afdækkes, og der formuleres aftaler om, hvordan mobningen bliver stoppet.
 3. Ledelsen orienteres undervejs.
 4. Løbende opfølgning af problematikken og tiltagene ved at tale med den mobbede og dennes forældre.

Oplæg

 1. På 6. årgang: Fælles oplæg vedr. netetik og generel opførelse på internettet inkl. digitalmobning
 2. årgang: Fælles oplæg om sikkerhed på internettet
 3. Retræterne på alle årgange tager udgangspunkt i jesuitternes spiritualitet, hvor eleverne arbejder med fællesskabende øvelser

Ledelsen, Niels Steensens Gymnasium 2017

Planen revideres årligt