Mindeord

Da Alumneforeningen på Niels Steensens Gymnasium i maj holdt generalforsamling var forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen inviteret med for at fortælle om sin gymnasietid på skolen i 1960’erne. Det er sigende for den respekt, der stod om Walter Dalland fagligt og pædagogisk, at det var Walter, den unge, energiske historielærer, som ministeren særligt fremhævede og tillagde sin første, spirende interesse i politik.

Da Walter Dalland i 1960 blev cand. mag. i historie og græsk kultur, havde han allerede i et par år været timelærer på Niels Steensens Gymnasium i København, hvor han blev adjunkt i 1962 og samtidig var historielærer på Zahles faglærerkursus.

I 1972 blev han rektor for Falkonérgårdens Gymnasium og HF på Frederiksberg. I 1990 kom han tilbage til Niels Steensens Gymnasium som rektor, en stilling som han bestred på fremragende vis til 1998. Siden holdt han trofast forbindelsen til NSG ved lige og var de sidste år ofte med til studenternes dimission.

Walter Dalland var den katolske skolemand par excellence. Kristendommen var en drivende kraft i hele hans virke, og fagligt var han ikke mindst inspireret af jesuitternes pædagogik. Elever og kolleger blev mødt med levende interesse og med er ægte engagement. Også på flere andre områder nød den katolske verden godt af Walter Dalland, ligesom han også var kendt for sit økumeniske netværk, som styrkedes gennem talrige foredrag om både religionshistorie og samtidshistorie.

Siden studieårene var han interesseret i politik og var blandt andet medlem af Studenterrådets forretningsudvalg.

I 1972-86 var han formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, og han har også været aktiv i lokalpolitik i Gentofte.

Walter Dalland var vidtfavnende, fagligt og menneskeligt, og vil blive savnet ikke blot af familie og venner, men også af sine kolleger og mange tidligere elever.

Æret være hans minde.

Lise Baadsgaard Jepsen, rektor for Niels Steensens Gymnasium