”Man skal vælge uddannelse med hjertet og sørge for at holde en fagligt rød tråd. Men man skal også altid være parat til at lære nyt, ligesom man skal have blik for nye muligheder, når de pludseligt er der.”

”Ingen kan forudse, hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig, og hvilke jobs der vil være færre eller flere af om 10-15 år. Og det er kun de allerfærreste, der tror på, at man fra studentereksamen kan planlægge sig til en spændende og velbetalt karriere.”

De gode råd kom fra Kim Hejnæs, der besøgte Niels Steensens Gymnasium den 30. januar for at tale med 1.,2. og 3.g om karrierelæring med afsæt i sit eget arbejdsliv indenfor den farmaceutiske industri som forsker, virksomhedsstifter, konsulent og adjungeret professor ved Aalborg Universitet.

Karrierelæring er et ny tiltag i gymnasiet, hvor eleverne stimuleres til at tænke over uddannelse og jobmuligheder. Det kan f.eks. ske gennem forløb om bestemte brancher, karriereformer eller arbejdsmarkedsteori.

Men i Kim Hejnæs mødte klasserne ikke bare et menneske med kolossal erfaring fra et varieret arbejdsliv. De mødte også en af deres egne, for Kim Hejnæs er student fra NSG årgang 1967 og aktiv i skolens alumnenetværk.

Måske var det også forklaringen på nogle håndfaste råd henimod slutningen af oplægget.

”Vær ærlig i din egen bedømmelse af, hvor god du er, og hvornår du har nået grænsen for din kompetence. Det får man det bedste arbejdsliv med. Og vær ærlig, når du skriver dit CV. For fremtidige arbejdsgivere kan alligevel finde det helle på anden vis. Derfor er der også god grund til at tænke over, hvad man selv lægger op gennem sociale medier” lød den velmente opfordring fra en gammel NSG’er.

Af Andreas Rude